Verksamhetsidé

Vi, studieförbundet Medborgarskolan, skapar tillsammans i all vår verksamhet ett livslångt lärande grundat på människors olika behov. Med vår värdegrund, glädje, engagemang och kompetens arbetar vi aktivt för att stärka demokratin.

Vision

Mod och möjligheter för en mångfald människor.

Varumärkeslöfte

Medborgarskolan erbjuder stimulans, kunskapsutbyte och de bästa förutsättningarna för människor att växa och utvecklas.

Kärnan i Medborgarskolans verksamhet kan sammanfattas i två ord: Lustfyllt lärande. Det innebär ett inspirerande och kvalitativt lärande som leder till kunskapsutveckling. Medborgarskolans kursledare och lärare formar det lustfyllda lärandet i kontakt med deltagare och elever.

Medborgarskolans varumärkeslöfte är: ”Där intresse blir kunskap”.

Värdegrund

Medborgarskolan har en human­istisk värdegrund. Humanismen bejakar hela människan, till både kropp och själ, och menar att varje människa har förmåga att ta till sig nya insikter och utvecklas till större mognad.

Humanismen har en tydlig etisk grundsyn: allt som gynnar och stärker människan i hennes utveckling är positivt, allt som förminskar henne är negativt.

För oss är det viktigt att vår ­humanistiska värdegrund genomsyrar varje arbetsdag och att vi kan förmedla den till alla vi kommer i kontakt med. Det handlar dels om vilken verksamhet vi erbjuder, dels vilken pedagogik vi tillämpar.

Medborgarskolan arbetar för en ökad öppenhet för internationell samverkan och kulturell mångfald.

Kärnvärden

Var och en som identifierar sig som en del av Medborgarskolan delar vår humanistiska värdegrund och är stolta ambassadörer för vårt varumärke. Värdegrunden innebär också att vi betonar framtidstro, delaktighet och värdet av att ingå i ett större sammanhang. Alla bidrar genom sitt engagemang till att Medborgarskolan ökar bildningsnivån och stimulerar samhällsutvecklingen.

Medborgarskolans inre kultur, som bygger på vår värdegrund, ska ge alla våra verksamheter lust, kraft och glädje att utvecklas och våga anta utmaningar och pröva nya vägar.

Individen i centrum

Varje människa är unik. Vi sätter individen i centrum och vill att var och en som kommer till oss ska ha möjlighet att utvecklas efter sina egna behov, förutsättningar och önskemål. Alla människor har frihet och ansvar att påverka sin egen och sam­hällets utveckling.

Utveckling i samverkan

Vi tror att människor utvecklas bäst i samverkan med andra. Därför vill vi skapa mötesplatser där ett givande och tagande får alla att känna delaktighet. Med nya kunskaper, ökat självförtroende och ­sociala nätverk får människor möjligheter och styrka att själva utforma och påverka sina liv.

Ömsesidig respekt

Vi är alla lika mycket värda; varje människa är värdefull bara för att hon finns till. Samtidigt har vi alla både ansvar och skyldigheter mot varandra. Humanism innebär medmänsklighet och förståelse för oliktänkande och för andra kulturer.

Kunskapens egenvärde

All kunskap är värdefull. Insiktsfulla människor är en tillgång i det demokratiska samhället och kan motverka negativa trender och tendenser i vår omvärld. För oss är all kunskap lika mycket värd, oavsett nivå, ambition eller inriktning.