Verksamhetstyper

Medborgarskolan har en bred och omfattande verksamhet. Verksamheten är uppdelad i fem olika verksamhetstyper som alla är lika viktiga. Utöver dessa fem arbetar Medborgarskolan även med internationell verksamhet samt sociala projekt.

Öppen verksamhet

Medborgarskolan vänder sig till allmänheten med ett stort utbud av kurser, distanskurser, enskild undervisning och kulturprogram. Genom lyhörda medarbetare och kompetenta och inspirerande ledare kan organisationen snabbt fånga upp nya trender och önskemål för att sedan erbjuda attraktiva kurser och aktiviteter.

Ansluten verksamhet

Även redan etablerade grupper utgör en viktig del av Medborgarskolans kursverksamhet. Här finns mängder av olika inriktningar, t ex rockmusik, hiphop, ideologi och allmänbildning. Med ansluten verksamhet menas att grupper som söker sig till Medborgarskolan kan få hjälp med planering, material, ledarutbildningar, lokaler och mycket annat.

Uppdragsutbildning

Medborgarskolan skräddarsyr olika typer av specialutbildningar på uppdrag av både offentlig sektor och det privata näringslivet.

Skola och förskola

Medborgarskolan har ett antal skolor och förskolor runt om i landet. Oavsett inriktning bygger arbetet i dessa skolor och förskolor på Medborgarskolans humanistiska värdegrund.

Kompetens- och yrkesutbildning

Medborgarskolan erbjuder på flera orter även mer avancerade utbildningar på eftergymnasial nivå. Goda exempel är Kulturama och Tillskärarakademin i Stockholm, Designskolan i Malmö och ett antal Yrkeshögskoleutbildningar (YH).