Kontakta förbundskansliet

Förbundskansliet ger stöd åt regionerna och representerar Medborgarskolan på nationell och internationell nivå.

Har du frågor om kurser, utbildningar eller studiecirklar?
Kontakta istället Medborgarskolans lokalkontor, här hittar du kontaktuppgifterna.

Postadress:
Medborgarskolans Förbundskansli
Box 2028
750 02 Uppsala

Besöksadress:
Sysslomansgatan 15A
753 14 Uppsala

Tfn: 018-56 95 00
Fax: 018-56 95 01
E-post: info@medborgarskolan.se

Organisationsnummer: 817600-7089Ann-Sofie Henriksson
E-post:
Telefon:
Titel:

ann-sofie.henriksson@medborgarskolan.se
018-56 95 02
FörbundschefBritt Axelsson Flink
E-post:
Telefon:
Titel:
britt.axelsson.flink@medborgarskolan.se
018-56 95 41
Förbundscontroller

Ewa Sjögren Söderlund Ewa Sjögren Söderlund
E-post:
Telefon:
Titel:
ewa.sjogren.soderlund@medborgarskolan.se
018-56 95 05
HR-chef

Peter Hansson
Peter Hansson
E-post:
Telefon:
Titel:
peter.hansson@medborgarskolan.se
018-56 95 07
Kvalitets- och miljöansvarig

Pernilla Lagergren
E-post:
Telefon:
Titel:
pernilla.lagergren@medborgarskolan.se
018-56 95 04
Verksamhetsstrateg


Emma Gåveby

E-post:
Telefon:
Titel:

emma.gaveby@medborgarskolan.se
018-56 95 20
VerksamhetscontrollerElsa Karlsson

E-post:
Telefon:
Titel:

elsa.karlsson@medborgarskolan.se
018-56 95 06
Administrativ samordnare

Ronny Blom
E-post:
Telefon:
Titel:
ronny.blom@medborgarskolan.se
018-56 95 18
Vaktmästare

Kent Ove Nilsson Kent-Ove Nilsson (sjukskriven)
E-post:
Telefon:
Titel:

kent-ove.nilsson@medborgarskolan.se
018-56 95 19
Vaktmästare


Fredrika Trogard
E-post:
Telefon:
Titel:
fredrika.trogard@medborgarskolan.se
018-56 95 09
Ansvarig för ledarutbildning

Ulla Frisk Ulla Frisk
E-post:
Telefon:
Titel:
ulla.frisk@medborgarskolan.se
018-56 95 14
Marknads-, kommunikations- och tf IT-chef

Maria Montgomerie
Maria Montgomerie
E-post:
Telefon:
Titel:
maria.montgomerie@medborgarskolan.se
070-649 19 28
konsult Marknad och kommunikation


Lotta Åberg
E-post:
Telefon:
Titel:
lotta.aberg@medborgarskolan.se
018-56 95 32
Webbansvarig


Helena Ohlsson
E-post:
Telefon:
Titel:
helena.ohlsson@medborgarskolan.se
018-56 95 16
Kommunikatör

Helen Andersson Helen Andersson
E-post:
Telefon:
Titel:
helen.andersson@medborgarskolan.se
018-56 95 44
IT-projektledare

Mikael Söderberg Mikael Söderberg
E-post:
Telefon:
Titel:
mikael.soderberg@medborgarskolan.se
018-56 95 15
IT-helpdesk


Johan Pettersson
E-post:
Telefon:
Titel:
johan.pettersson@medborgarskolan.se
018-56 95 15
IT-helpdesk


Jesper Fagerqvist
E-post:
Telefon:
Titel:

jesper.fagerqvist@medborgarskolan.se
018-56 95 40
IT-pedagogMikael Persson
E-post:
Telefon:
Titel:
mikael.persson@medborgarskolan.se
018-
Chef redovisningscentralen

Charlotte Bojlert Charlotte Bojlert
E-post:
Telefon:
Titel:
charlotte.bojlert@medborgarskolan.se
018-56 95 21
Controller

Petra Högberg (sjukskriven)

Ekonomiassistent


Marie Norén Marie Norén (sjukskriven deltid)
E-post:
Telefon:
Titel:
marie.noren@medborgarskolan.se
018-56 95 17
Ekonomiassistent


Ylva Nyström
E-post:
Telefon:
Titel:
ylva.nystrom@medborgarskolan.se
018-56 95 13
Ekonomiassistent


Agneta Andersson
E-post:
Telefon:
Titel:
agneta.andersson@medborgarskolan.se
018-56 95 08
Ekonomiassistent

Jane Nordahl Jane Nordahl
E-post:
Telefon:
Titel:
jane.nordahl@medborgarskolan.se
018-56 95 29
Ekonomiassistent

Charlotta Andemo
Charlotta Andemo
E-post:
Telefon:
Titel:
charlotta.andemo@medborgarskolan.se
018-56 95 35
Ekonomiassistent

Tuija Merikanto Tuija Merikanto
E-post:
Telefon:
Titel:
tuija.merikanto@medborgarskolan.se
018-56 95 27
Ekonomiassistent

Maria Östling
Maria Östling
E-post:
Telefon:
Titel:
maria.ostling@medborgarskolan.se
018-56 95 30
Löneadministratör

Carina Ekström

Carina Ekström
E-post:
Telefon:
Titel:
carina.ekstrom@medborgarskolan.se
018-56 95 28
Löneadministratör

Camilla Danielsson

Camilla Danielsson
E-post:
Telefon:
Titel:
camilla.danielsson@medborgarskolan.se
018-56 95 24
Löneadministratör


Birgitta Thelin Tingvall
E-post:
Telefon:
Titel:
birgitta.thelin.tingvall@medborgarskolan.se
018-56 95 26
Löneadministratör