Kontakta förbundskansliet

Förbundskansliet ger stöd åt regionerna och representerar Medborgarskolan på nationell och internationell nivå.

Har du frågor om kurser, utbildningar eller studiecirklar?
Kontakta istället Medborgarskolans lokalkontor, här hittar du kontaktuppgifterna.

Postadress:
Medborgarskolans Förbundskansli
Box 2028
750 02 Uppsala

Besöksadress:
Sysslomansgatan 15A
753 14 Uppsala

Tfn: 018-56 95 00
Fax: 018-56 95 01
E-post: info@medborgarskolan.se

Organisationsnummer: 817600-7089

Foto: Tove Henriksson
Ann-Sofie Henriksson
E-post:
Telefon:
Titel:

ann-sofie.henriksson@medborgarskolan.se
018-56 95 02
Förbundschef


Britt Axelsson Flink
E-post:
Telefon:
Titel:
britt.axelsson.flink@medborgarskolan.se
0709-269805
Förbundscontroller


Magnus Almqvist
E-post:
Telefon:
Titel:
magnus.almqvist@medborgarskolan.se
018-56 95 12
Tf IT-chef

Ewa Sjögren Söderlund Ewa Sjögren Söderlund
E-post:
Telefon:
Titel:
ewa.sjogren.soderlund@medborgarskolan.se
018-56 95 05
HR-chef

Maria Montgomerie
Maria Montgomerie
E-post:
Telefon:
Titel:
maria.montgomerie@medborgarskolan.se
070-649 19 28
konsult Marknad och kommunikation

Ulla Frisk Ulla Frisk (sjukskriven deltid)
E-post:
Telefon:
Titel:
ulla.frisk@medborgarskolan.se
018-56 95 14
Marknads- och kommunikationschef

Peter Hansson
Peter Hansson
E-post:
Telefon:
Titel:
peter.hansson@medborgarskolan.se
018-56 95 07
Kvalitets- och miljöansvarig

Pernilla Lagergren
E-post:
Telefon:
Titel:
pernilla.lagergren@medborgarskolan.se
018-56 95 04
Verksamhetsstrateg

Magnus Dahl
E-post:
Telefon:
Titel:
magnus.dahl@medborgarskolan.se
018-56 95 37
Verksamhetscontroller

Helen Andersson Helen Andersson
E-post:
Telefon:
Titel:
helen.andersson@medborgarskolan.se
018-56 95 44
IT-projektledare

Mikael Söderberg Mikael Söderberg
E-post:
Telefon:
Titel:
mikael.soderberg@medborgarskolan.se
018-56 95 15
IT-helpdesk

Ronny Blom
E-post:
Telefon:
Titel:
ronny.blom@medborgarskolan.se
018-56 95 18
Vaktmästare

Kent Ove Nilsson Kent-Ove Nilsson
E-post:
Telefon:
Titel:

kent-ove.nilsson@medborgarskolan.se
018-56 95 19
Vaktmästare


Fredrika Trogard
E-post:
Telefon:
Titel:
fredrika.trogard@medborgarskolan.se
018-56 95 09
Ansvarig för ledarutbildning


Lotta Åberg
E-post:
Telefon:
Titel:
lotta.aberg@medborgarskolan.se
018-56 95 32
Webbansvarig


Helena Ohlsson
E-post:
Telefon:
Titel:
helena.ohlsson@medborgarskolan.se
018-56 95 16
Kommunikatör/intranätsredaktör

Charlotte Bojlert Charlotte Bojlert
E-post:
Telefon:
Titel:
charlotte.bojlert@medborgarskolan.se
018-56 95 21
Ansvarig redovisningscentral

Petra Högberg (Sjukskriven)

Ekonomiassistent


Marie Norén Marie Norén
E-post:
Telefon:
Titel:
marie.noren@medborgarskolan.se
018-56 95 17
Ekonomiassistent


Birgitta Thelin Tingvall
E-post:
Telefon:
Titel:
birgitta.thelin.tingvall@medborgarskolan.se
018-56 95 26
Löneadministratör

Britt Persson
E-post:
Telefon:
Titel:
britt.persson@medborgarskolan.se
018-56 95 30
Löneadministratör

Christina Rappling Christina Rappling
E-post:
Telefon:
Titel:
christina.rappling@medborgarskolan.se
018-56 95 31
Ekonomiassistent

Jane Nordahl Jane Nordahl
E-post:
Telefon:
Titel:
jane.nordahl@medborgarskolan.se
018-56 95 29
Ekonomiassistent

Charlotta Andemo
Charlotta Andemo
E-post:
Telefon:
Titel:
charlotta.andemo@medborgarskolan.se
018-56 95 35
Ekonomiassistent

Tuija Merikanto Tuija Merikanto
E-post:
Telefon:
Titel:
tuija.merikanto@medborgarskolan.se
018-56 95 27
Ekonomiassistent

Carina Ekström

Carina Ekström
E-post:
Telefon:
Titel:
carina.ekstrom@medborgarskolan.se
018-56 95 28
Löneadministratör

Carina Ekström

Gun Lundin
E-post:
Telefon:
Titel:
gun.lundin@medborgarskolan.se
018-56 95 03
Löneadministratör


Jesper Fagerqvist
E-post:
Telefon:
Titel:

jesper.fagerqvist@medborgarskolan.se
018-56 95 40
IT-pedagog