Regionkontor Region Väst

Medborgarskolan Region Väst | Fabriksgatan 13 | 412 50 Göteborg
031-710 08 90 | region.vast@medborgarskolan.se

Regionstyrelse Medborgarskolan Region Väst

Tf regionchef

Kerstin Åsberg
031-710 08 96 | 0703-17 09 18
kerstin.asberg@medborgarskolan.se

Administration

Ulrika Hultman
031-710 08 90
ulrika.hultman@medborgarskolan.se

Ekonomi

Marie Jansson (controller)
031-710 08 95 | 0706-26 87 61
marie.jansson@medborgarskolan.se

Helena Jenhall
031-710 08 97
helena.jenhall@medborgarskolan.se

IT

Bahman Farzad
031-353 51 20 | 0723-11 97 32
bahman.farzad@medborgarskolan.se

Kvalitet och miljö

Kerstin Åsberg
031-710 08 96 | 0703-17 09 18
kerstin.asberg@medborgarskolan.se

Marknad och kommunikation

Sofi Johansson
031-710 08 93 | 070-239 14 51
sofi.johansson@medborgarskolan.se

Robert Larsson
031-710 08 99 | 0707-17 88 36
robert.larsson@medborgarskolan.se