Regionkontor Mälardalen

Medborgarskolan Mälardalen
Kungsgatan 13
749 49 ENKÖPING
Tfn växel: 010-15 75 200

Besöksadress:
Hamnesplanaden 1 
753 19 Uppsala

Regionchef

Ingela Berggren
Tfn: 010-15 75 202
E-post: ingela.berggren@medborgarskolan.se

Controller

Ann-Britt Clavebring
Tfn: 010-15 75 207
E-post: annbritt.clavebring@medborgarskolan.se

Verksamhetschef Bildning och Livslångt Lärande
(Kurser, föreläsningar, diplom- och företagsutbildningar)

Verksamhetschef Medborgare och Civilsamhället
(Föreningar, organisationer, ideell verksamhet)

Anders Landhage
Tfn: 010-15 75 203
E-post: anders.landhage@medborgarskolan.se

Arbetsliv och Innanförskap
(Sysselsättning och arbetsträning)

Ingela Berggren
Tfn: 010-15 75 202
E-post: ingela.berggren@medborgarskolan.se

Marknad och Kommunikation

Madeleine Puga Landhage
Tfn: 010-15 75 215
E-post: madeleine.landhage@medborgarskolan.se