Våra lärare

Ledare för våra trädgårdskurser är Annika Zetterman, Inger Johansson och Lena Bergene. De är alla utbildade trädgårsdesigner, trädgårdsmästare eller landskapsarkitekter med bred erfarenhet i ämnet trädgård.