Erik – kursledare sjöliv

Jag började hålla kurser inom navigation på åttiotalet för olika studieförbund och båtorganisationer, däribland Medborgarskolan som jag arbetat för de senaste åren.

Medborgarskolan värnar om sina lärare med bland annat aktualiserande och ambitiösa ämnessammankomster.

Från tidig ålder har jag ägnat mig åt skärgårds- och familjesegling, klubbtävlingar med C-låda, några Gotland Runt i klass 1 cruising och kortare seglingsperioder i Medelhavet och Västindien.

Utbildad genom seglarläger i Finnhamn i tre år, Sjövärnskåren tre år och som telegrafist. I slutet av 90-talet övertog jag den klassiska utbildningsbåten "OCEANIC" med vilken jag sedan dess haft praktikkurser ombord; dag, mörker, radar och allmänna kurser.

Under 16 år med dessa praktikpass har jag kommit i nära kontakt med de flesta av Medborgarskolans lärare i Stockholm och har då sett hur kompetens och elevkontakt utvecklats till en mycket hög nivå.

Min kompetens omfattar efter vidareutbildningar förare, kustskeppare, Fartygsbefälsexamen VIII, radar och sjövett.

Favoritvalspråk: En hand för båten och en hand för dig själv.