Vad är folkbildning för dig?

Vi frågade människor med olika bakgrund, ålder och yrken vad folkbildning betyder för just dem. Så här svarade de!


David Eberhard, 49, psykiater och författare

Ju mer folk i allmänhet vet, desto mindre är risken att de tror på myter, sagor och lögn. Det minskar risken för maktmissbruk.

Delaram Esmaeili, 38, fritidsledare

Där man oavsett bakgrund har möjlighet att studera, diskutera fritt och frivilligt, påverka innehållet och lära sig nytt för egen utveckling.

Dylan Abdali, 58, lärare

Folkbildning är för alla människor och ökar vår medvetenhet och kunskap om den vida världen samt om okända universum oavsett tid och rum.

Gunilla Svantorp, 52, riksdagsledamot

Från att fördjupa sig i aktuella samhällsutmaningar till att ta del av konst och kultur. Att möta en mångfald av människor och åsikter.

Haris Hasse, 32, skattehandläggare

Ett sätt att få insikt om trender och värderingar i samhället, vilket behövs för påverkan åt det håll som gagnar folket på alla nivåer.

Jan-Eric Knutas, 66, kommunpolitiker

Folkbildningstraditionen behövs för att demokratin i samhället ska fortsätta utvecklas och för att alla ska kunna vara med.

Jennie Benjaminsson, 24, kock

En fantastisk möjlighet att oavsett ålder vidga sina vyer, stilla lust och nyfikenhet och att ständigt utvecklas.

Jenny Salén, 40, sångerska

Jag deltog själv i en studiecirkel och lärde mig spela dragspel där. Folkbildning är en viktig social mötesplats.

Johanna Franzén, 30, socionom

Tillgängliga mötesplatser och samtal i grupper, vilket behövs för att skapa gemenskap och bidra till förändring i ett demokratiskt samhälle.

Johanna Rantsi, gymnasielärare

Tillgänglig kunskap för fler. Bidrar till samhällsutvecklingen genom att höja utbildningsnivån och skapar delaktighet i samhället.

Karl-Johan Wiktorp, 69, egenföretagare

Det är viktigt att folkbildning inkluderar alla, även nysvenskar, och att alla ges möjlighet till utbildning om hur samhället fungerar.

Magnus Hallin, 42, miljöterapeut

Det är superviktigt med folkbildning eftersom det ger alla typer av människor kunskaper och erfarenheter och skapar möjligheter.

Max Ramström, projektledare

Den fyller en viktig roll i samhället att, fristående från statlig styrning, ge människor en överblick över områden utanför deras egna yrkeskunskaper.

Michael Hedlund, 51, pedagog

Ur ett livslångt lärande-perspektiv är det oerhört viktigt att människor får läsa i egen takt , efter eget intresse och på olika lärosäten.

Patricia Mellin, frilans

Frihet, kunskap och engagemang. Att ge alla möjlighet till kunskap, kunna påverka och delta i samhällsutvecklingen. En mötesplats.

Patrik Krantz, 49, egenföretagare

Oavsett ålder och utbildningsbakgrund ger folkbildning möjlighet att stärka individens kompetensnivå och utveckling under hela livet.

Peter Lazar, 52, konstnär och musiker

Kunskap är makt och mycket lätt att bära. Folkbildning kan vara en andra chans för många och en möjlighet att lyckas i livet.

Phia Andersson, 59, socialarbetare

Folkbildning är demokrati i dess renaste form och ger möjligheter för alla oavsett skolbakgrund och ålder. Mer gratis folkbildning!

Pontus Javette, 34, behandlingssekreterare

Folkbildningstraditionen inkluderar människor och förebygger utanförskap. Viktigt att främja integrationsprocesser i samhället.

Ragni Mentzer, 63, kock

Folkbildning ger alla människor möjligheter oavsett vad man har eller saknar i bagaget. Inte sällan ger det en ny eller en andra chans i livet.

Ronni Söderberg, 30, student

Folkbildning är en god och bra sak som bör bevaras för att bevara och utveckla kunskap och tankar om bland annat hantverk och lokal historia.

Ruhollah Bakhshi, 17, asylsökande

Jag är tacksam att kunskap och bildning gäller alla här i Sverige i jämförelse med Afghanistan och Iran där jag vuxit upp.

Sarah Hallin Rose, 25, boendeassistent

Bildning behövs och är personlig utveckling. Det bidrar förhoppningsvis också till att medborgare blir ifrågasättande individer.

Tobias Burford, 37, provningsingenjör

Det är viktigt för att alla människor i en demokrati som Sverige ska kunna söka och ta till sig ny kunskap och nya värderingar.


Adela Carlsson, 49, HR-konsult

En plats där människors inneboende kraft, nyfikenhet och kunskapstörst under fria kreativa former och i demokratisk anda ges utrymme.

Andreas Abrahamsson, 27, handläggare
Det fria lärandet inkluderar bibliotek, studiecirklar och folkhögskolor. Behövs för att kunskap utanför skolan ska vara jämlik.

Anna Karlsson, 50, studie- och yrkesvägledare
Studier behövs för att vi oavsett bakgrund ska mötas och grundar sig på ett intresse eller mål, vilket utvecklar människan.

Annikka Hedberg, 67, ekonom

Folkbildning är tillgänglighet till kunskap, att ges möjlighet att förkovra sig inom olika områden och få tillgång till kunskap hela livet.