Bevara och dela på minnen

Att släktforska är att komma åt sina egna minnen och dela dem med andra. Minnen som kan vara på väg att försvinna, okända släktfakta som kastar ljus och skapar bättre förståelse för en tid som inte är så avlägsen. Fascinationen med släktforskningen finns i alla åldrar, från den som nyss fyllt 25 till långt över pensionsåldern.

Intresset för släktforskning ökar och åldersspridningen förändras. Numera är det inte ovanligt med 30-åringar som forskar tillsammans med 70-åringar. Det finns många väl uppbyggda och fungerande internettjänster för att byta information och hjälpa varandra.
– Vi kallar det för det flexibla lärandet. Distanseleven har hela tiden tillgång till en kursledare som kommer med råd och uppmuntran ett par gånger i veckan, säger Torsten Eliasson, verksamhetsutvecklare inom Medborgarskolan och som har tagit fram distanskurserna.

I grundkursen lär sig deltagarna att söka i enklare register och skriva
ansedlar. I fortsättningskursen går man bland annat in i kyrkböcker och letar information. Grundkursen baseras på folkräkningarna som finns hos Riksarkivet.

– I fortsättningkursen arbetar vi med inskannade kyrkböcker och läser dem över internet.

Ibland svårt att tolka

Ibland kan det vara svårt att tolka vad som är skrivet. De beror inte enbart på att boken är gammal och kanske skadad av fukt eller brand. Den som skrev hade i många fall en svår handstil, led av reumatism, skrev med ett trubbigt och dåligt skrivverktyg.
Dessutom användes ett annat språkbruk, stavningen skiljer sig från dagens och nu glömda ord dyker upp. Det finns en mycket stor efterfrågan på en kurs i att tyda handstil och en sådan kommer att genomföras framöver.

Leder in på sidospår

Släktforskning leder ofta in på andra områden till exempel hur samhället förändras när järnvägen dras igenom. Hur kommer det sig att en kvinna på 28 år blev "vaktmästare å Folkbanken" år 1888 i Östergötland? Det var ett stort yrkeskliv för en kvinna.

Eller hur gick det för den 16-årige pojken som emigrerade från Skåne via Liverpool och ångaren Oceanic till New York 1907?
– Jag tycker man ska försöka dokumentera så långt tillbaka i tiden som möjligt. Inte för sig själv, men för kommande generationer. Dessutom tycker jag man ska dokumentera sitt eget liv, bevara minnesbilderna till eftervärlden, säger Torsten.

Minnesbilder – ett sätt att dokumentera

Parallellt med kurser i släktforskning arrangeras kursen Minnesbilder. Deltagarna diskuterar gemensamma områden, till exempel hur det var att gå i första klass. Det är ett sätt att dokumentera historien och nuläget.

Kurser i släktforskning

Du kan lära dig släktforskning både på distans och och genom att gå en mer traditionell kurs.
Visa kurser i släktforskning

Text: Rolf Hertzman