Svenska för asylsökande

svenska för asylsökande

Hos oss kan du som är asylsökande lära dig svenska och få veta hur det svenska samhället fungerar. Medborgarskolan har studiecirklar både för asylsökande och för personer med uppehållstillstånd som bor på asylboenden. Du behöver ha med dig ditt LMA-kort när du kommer till kursen första gången.

Regeringen har gett Medborgarskolan och de andra studieförbunden i uppdrag att genomföra folkbildning för att stärka kunskaper i svenska och främja delaktighet i arbets- och samhällslivet. Det är två olika kurser – Svenska från dag 1 och Vardagssvenska.

Svenska från dag 1 – från 13 år

Medborgarskolan erbjuder från 9 timmar gratis undervisning för dig med LMA-kort. Vi undervisar i svenska och samhällskunskap. Det kan vara allt från klassrumsundervisning till att besöka bibiliotek och arbetsförmedling, på vissa orter kan du även få lära dig att cykla.

Du behöver inte kunna någon svenska för att gå kursen. Vi delar in deltagarna efter läs- och skrivkunnighet, utbildningsbakgrund och förkunskaper. Vi jobbar med språket på flera olika sätt – att tala, läsa, höra och skriva - men mest så pratar vi svenska.

Vardagssvenska – från 18 år

Medborgarskolan erbjuder 40 timmar gratis undervisning i vardagssvenska för dig med LMA-kort och för dig som har uppehållstillstånd men bor på ett av Migrationsverkets boenden.

Vårt mål är att du ska lära dig grunderna i svenska språket så att du kan förstå och göra dig förstådd i olika situationer i vardagen. Det kan till exempel handla om kontakter med arbetsförmedling eller skola, när du hälsar på någon eller när du går och handlar.

All vår undervisning utgår från deltagarens förutsättningar och behov. Därför anpassar vi också undervisningen efter personer med olika typer av inlärningshinder. Till studievana personer erbjuder vi undervisning i snabbare takt.

Medspråk – för dig med uppehållstillstånd

Vi har utvecklat vårt eget koncept Medspråk, en verksamhet där deltagare i små grupper får träna sig på att prata och förstå svenska.
Läs mer om Medspråk.

Vill du delta? Kontakta oss.

Blekinge län

Annie Lovelind
Mejl: annie.lovelind@medborgarskolan.se Telefon: 010-157 54 31

Adriana Holm Hammarskiöld
Mejl: adriana.hammarskiold@medborgarskolan.se Telefon: 010-157 54 47

Dalarnas län

Rose-Marie Andersson och Mona Tihane 0240-126 70

Hallands län

Jennie Sennemark Jennie.sennemark@medborgarskolan.se 010-157 50 06

Jönköpings län

Paulina Sewing
Mejl: paulina.sewing@medborgarskolan.se Telefon: 010-157 54 22

Hala Habib
Mejl: hala.habib@medborgarskolan.se Telefon: 010- 157 54 54

Kalmar och Kronobergs län

Annie Lovelind
Mejl: annie.lovelind@medborgarskolan.se Telefon: 010-157 54 31

Adriana Holm Hammarskiöld
Mejl: adriana.hammarskiold@medborgarskolan.se Telefon: 010-157 54 47

Norrbottens län

Anita Österstrand, 0910-713135, anita.osterstrand@medborgarskolan.se

Skåne

Ring vår växel på 075-241 68 50
region.syd@medborgarskolan.se

Kontaktperson Arne Kristoffersson

Stockholms län

info.sthlm@medborgarskolan.se 073-397 64 34

Sörmlands län

Tina Lindell 010-157 52 28 och Linn Bjernmo 010-157 52 29

Uppsala län

Emma Hedermo 010-157 52 08

Värmlands län

medborgarskolan@karlstad.se

Västerbottens län

Anita Österstrand, 0910-713135, anita.osterstrand@medborgarskolan.se

Västmanlands län

Håkan Wester 010-157 52 13

Västra Götalands län

Skaraborg: Sara Gustavsson sara.gustavsson@medborgarskolan.se 0500-729151och Cissi Hagberg cissi.hagberg@medborgarskolan.se 0500-729155

Stor Göteborg: Louise Gaye louise.gaye@medborgarskolan.se 031-755 14 06

Örebro län

medborgarskolan@orebro.se

Östergötlands län

Adriana Holm Hammarskiöld
Mejl: adriana.hammarskiold@medborgarskolan.se Telefon: 010-157 54 47

Vill du engagera dig?