Svenska för asylsökande

Medborgarskolan driver studiecirklar i svenska och samhällsinformation både för asylsökande och för personer med uppehållstillstånd som fortfarande bor kvar på asylboenden.

För att kunna komma in i det svenska samhället är det oerhört viktigt att få lära sig svenska och grundläggande samhällskunskap samt att få träffa människor som redan bor och är etablerade här.

Regeringen har gett Medborgarskolan och de andra studieförbunden i uppdrag att genomföra insatser för att stärka kunskaper i svenska och främja delaktighet i arbets- och samhällslivet.

Individen i centrum

Vi har lång erfarenhet av studiecirkelarbete med individen i centrum. Därför är vår verksamhet för nyanlända och vår svenskundervisning för invandrare anpassad efter deltagarnas olika förutsättningar och behov.

Svenska för asylsökande

Verksamhet för asylsökande

Vill du engagera dig?

Material för cirkelledare: Ny kunskap och kontakt