Svenska för asylsökande

svenska för asylsökande

Hos oss kan du som är asylsökande lära dig svenska och få veta hur det svenska samhället fungerar. Medborgarskolan har studiecirklar både för asylsökande och för personer med uppehållstillstånd som bor på asylboenden. Du behöver ha med dig ditt LMA-kort när du kommer till kursen första gången.

Regeringen har gett Medborgarskolan och de andra studieförbunden i uppdrag att genomföra folkbildning för att stärka kunskaper i svenska och främja delaktighet i arbets- och samhällslivet. Det är två olika kurser – Svenska från dag 1 och Vardagssvenska.

Svenska från dag 1 – från 13 år

Medborgarskolan erbjuder från 9 timmar gratis undervisning för dig med LMA-kort. Vi undervisar i svenska och samhällskunskap. Det kan vara allt från klassrumsundervisning till att besöka bibiliotek och arbetsförmedling, på vissa orter kan du även få lära dig att cykla.

Du behöver inte kunna någon svenska för att gå kursen. Vi delar in deltagarna efter läs- och skrivkunnighet, utbildningsbakgrund och förkunskaper. Vi jobbar med språket på flera olika sätt – att tala, läsa, höra och skriva - men mest så pratar vi svenska.

Vardagssvenska – från 18 år

Medborgarskolan erbjuder 40 timmar gratis undervisning i vardagssvenska för dig med LMA-kort och för dig som har uppehållstillstånd men bor på ett av Migrationsverkets boenden.

Vårt mål är att du ska lära dig grunderna i svenska språket så att du kan förstå och göra dig förstådd i olika situationer i vardagen. Det kan till exempel handla om kontakter med arbetsförmedling eller skola, när du hälsar på någon eller när du går och handlar.

All vår undervisning utgår från deltagarens förutsättningar och behov. Därför anpassar vi också undervisningen efter personer med olika typer av inlärningshinder. Till studievana personer erbjuder vi undervisning i snabbare takt.

Medspråk – för dig med uppehållstillstånd

Vi har utvecklat vårt eget koncept Medspråk, en verksamhet där deltagare i små grupper får träna sig på att prata och förstå svenska.
Läs mer om Medspråk.

Vill du delta? Kontakta oss.

Blekinge län

Annie Lovelind
010-157 54 31
annie.lovelind@medborgarskolan.se

Adriana Holm Hammarskiöld
010-157 54 47
adriana.hammarskiold@medborgarskolan.se

Dalarnas län

Ludvika:
Rose-Marie Andersson
0240-126 70
rose-marie.andersson@medborgarskolan.se

Falun: Carina Stynsberg
023-21575
carina.stynsberg@medborgarskolan.se

Gävleborgs län

Alexander Karlsson
026-60 50 80
alexander.karlsson@medborgarskolan.se

Hallands län

Jennie Sennemark
010-157 50 06
Jennie.sennemark@medborgarskolan.se

Jämtlands län

Joel Höjvall
063-51 00 60
joel.hojvall@medborgarskolan.se

Jönköpings län

Paulina Sewing
010-157 54 22
paulina.sewing@medborgarskolan.se

Hala Habib
010-157 54 54
hala.habib@medborgarskolan.se

Kalmar och Kronobergs län

Annie Lovelind
010-157 54 31
annie.lovelind@medborgarskolan.se

Adriana Holm Hammarskiöld
010-157 54 47
adriana.hammarskiold@medborgarskolan.se

Norrbottens län

Anita Österstrand
0910-713135
anita.osterstrand@medborgarskolan.se

Skåne

Ring vår växel på 075-241 68 50
region.syd@medborgarskolan.se

Kontaktperson Arne Kristoffersson

Stockholms län

073-397 64 34
info.sthlm@medborgarskolan.se

Sörmlands län

Tina Lindell
010-157 52 28
Linn Bjernmo
010-157 52 29

Uppsala län

Emma Hedermo
010-157 52 08

Värmlands län

medborgarskolan@karlstad.se

Västernorrlands län

Marie Jonsson
060-153890
marie.jonsson@medborgarskolan.se

Västerbottens län

Anita Österstrand
0910-713135
anita.osterstrand@medborgarskolan.se

Västmanlands län

Håkan Wester
010-157 52 13

Västra Götalands län

Skaraborg:
Sara Gustavsson
0500-729151
sara.gustavsson@medborgarskolan.se

Cissi Hagberg
0500-729155
cissi.hagberg@medborgarskolan.se

Stor-Göteborg:
Louise Gaye
031-755 14 06
louise.gaye@medborgarskolan.se

Örebro län

medborgarskolan@orebro.se

Östergötlands län

Adriana Holm Hammarskiöld
010-157 54 47
adriana.hammarskiold@medborgarskolan.se

Vill du engagera dig?