Svenska för asylsökande

Hos oss kan du lära dig svenska och få veta hur det svenska samhället fungerar.

Det krävs inga förkunskaper, men vi delar in deltagarna efter läs- och skrivkunnighet, utbildningsbakgrund och förkunskaper.

Vi jobbar med att förbättra språket på flera olika sätt – att tala, läsa, höra och skriva - men fokus ligger på muntlig kommunikation.

Vårt mål är att du ska lära dig grunderna i det svenska språket så du kan förstå och göra dig förstådd i olika situationer i vardagen: Det kan till exempel handla om kontakter med arbetsförmedling eller skola, när du hälsar på någon eller när du går och handlar.

Kurserna är gratis men för att anmäla dig behöver du ett LMA-nummer. Du behöver också ha med dig ditt LMA-kort när du kommer till kursen första gången.