Verksamhet för asylsökande

Vi erbjuder verksamhet för asylsökande och för personer med uppehållstillstånd som bor kvar på anläggningsboende.

Vi undervisar i svenska och samhällskunskap. Undervisingen kan variera från ren klassrumsundervisning till att besöka bibiliotek och arbetsförmedling, på vissa orter kan du även få lära dig att cykla.

Bakgrund

Regeringen har avsatt medel till studieförbunden för särskilda folkbildningsinsatser för asylsökande och för personer som har fått uppehållstillstånd och bor i Migrationsverkets anläggningsboende.

Språkundervisning

Medborgarskolan har lång erfarenhet av att arbeta med nyanlända och undervisning i svenska som andraspråk. Språket är en nyckel till etablering, men det är också viktigt att få kunskap om det svenska samhället och arbetslivet.

Medspråk

Vi har utvecklat vårt eget koncept Medspråk, en verksamhet där deltagare i små grupper får träna sig på att prata och förstå svenska.

I varje grupp finns minst en svensktalande person, som stöd och samtalsledare. Gruppen träffas en gång i veckan och pratar om allt möjligt, utifrån vad som är aktuellt för dagen och vad deltagarna själva vill.

Alla är välkomna och det kostar ingenting att vara med.

Kontakta Medborgarskolan på din ort för mer information och anmälan.

All vår undervisning utgår från deltagarens förutsättningar och behov. Därför anpassar vi också undervisningen efter personer med olika typer av inlärningshinder. Till studievana personer erbjuder vi undervisning i snabbare takt.