Folkbildningspodden: Studieförbunden vuxenutbildare eller kulturarrangörer?

I senaste avsnittet av Folkbildningspodden diskuteras relationen mellan kultur, bildning och utbildning. Finns det någon motsättning mellan begreppen? Kan studieförbunden både vara en arena för kulturarrangemang samtidigt som vi också bedriver utbildning till arbetslivet?

Till Folkbildningspodden