Alla kan segla!

Medborgarskolan stödjer och utvecklar ett antal projekt som vänder sig till individer i socialt utsatta grupper. Ett av projekten 2012 är Handicat - Alla kan segla! Deltagarna lär sig grunderna inom segling och projektet avslutas med en katamaransegling i Stockholms skärgård.

Grundläggande navigationskurs

Under maj genomför tolv ungdomar med funktionshinder en kurs i navigation – Miniskepparen. Kursen innehåller det viktigaste för en trygg och rolig upplevelse på sjön. Bland annat får ungdomarna lära sig om sjövett, sjösäkerhet och sjökort.

Att vistas på sjön, med till exempel rullstol, är inte helt problemfritt. De fysiska hindren behöver kompenseras med planering, problemlösning och samarbete i besättningen.

Katamaransegling i skärgården

I början av juni avslutas kursen med en gemensam segling i Stockholms skärgård med en specialbyggd katamaran. Katamaranen är utrustad med sex kojplatser, kök, toalett, två motorer och rullstolsramp för ombordstigning.

Projektet genomförs i samarbete med Frösunda och Handicat.

Katamaran
Katamaranen är 12 m lång och 7,5 m bred.