Hjärtefrågor i fokus i Vivalla

Föreläsning hlr

Ett ökat intresse för kropp och hälsa i samhället och hos patienterna gav några läkare i Örebro idén om att hålla föreläsningar. Under året har de i samarbete med Medborgarskolan gett tjugo föreläsningar i bland annat hjärt- och lungräddning på ideell basis. Mottagandet har varit varmt och nu siktar föreläsarna vidare.

- Efter flera års arbete som läkare både inom primärvården och på sjukhus har vi märkt att patienter har ställt frågor och önskat mer information och råd kring kropp och hälsa. Då tiden ofta inte är tillräcklig under en vanlig läkarkonsultation kom idén om föreläsningar upp, berättar Manal Barakat, en av de föreläsande läkarna.

Hjärt- och lungräddning, HLR, är en livsviktig kunskap, men långtifrån någon självklarhet att känna till eller kunna utföra, menar Manal. Därför är föreläsningarna mycket viktiga.

- HLR är en viktig del av hälsosjukvården som även samhället behöver ta del av. Ingen vet vem som kan fara illa och vem som då är först på plats innan ambulansen hinner komma fram. Din HLR kan vara det som får en person att vara kvar vid liv. Vid exempelvis hjärtstopp så tar det endast få minuter tills det inträffar skador på grund av syrebristen till framförallt hjärnan. Föreläsningarna upplyser även om hur man kan lindra, behandla och framförallt förebygga sjukdomar, något som kan leda till stora besparingar för personerna i fråga men även minska kostnaderna för sjukvården.

Under året har Manal tillsammans med Vanda Orban, Marcus Hewart och Mona Artan hållit i totalt tjugo föreläsningar, främst i Vivalla. Det har varit 5-20 åhörare varje gång och initiativet har tagits emot väl.

- Vi har fått mycket positiv feedback och det har varit lärorikt både för åskådarna och för oss. Vi har planer på att utvidga detta till hela Örebro län men vill först landa i konceptet samt skaffa oss erfarenhet och kontakter, avslutar Manal.

Text: Sigrid Josefsson