Medborgarskolans eldsjälar

Engagemanget för ideell verksamhet är stort. En av föreningarna som Medborgarskolan samarbetar med är ”Invandrare i samhället”. Föreningen har kulturutbyte och integration som ledord. Här får du träffa Hanah Ali Ibrahim som brinner för att skapa ett tryggt lokalsamhälle och som vill bidra med sin kunskap och sitt engagemang för invånarna i Enköping.

Om Hanah Ali Ibrahim, 32 
Född: i Somalia
Bor: i Enköping
Familj: ensamstående mamma till tre barn
Arbete: jobbar just nu på tre ställen - Folkhögskola, Migrationsverket och Medborgarskolan. Hjälper asylsökande att komma in i det svenska samhället. Har studerat till undersköterska och arbetat inom äldrevården
Fritidsintressen: ordförande i föreningen Invandrare i samhället, gillar att simma, spela basket och umgås med barnen

Hur skulle du beskriva dig själv som person?

- Jag är väldigt social och tycker om att hjälpa andra. Jag har mycket tålamod och är en ganska lugn person.

Vad brinner du för?

Jag vill att alla ska lyckas, speciellt när det handlar om att anpassa sig till det svenska samhället. Att man ska kunna leva i ett tryggt samhälle där alla känner sig välkomna. För mig kommer integrationen alltid först!

Berätta om föreningen Invandrare i samhället

- Vi startade föreningen 2013 i bostadsområdet Romberga i utkanten av Enköping. Föreningen är till för alla oavsett bakgrund och härkomst. Här är alla välkomna oavsett vart i världen man kommer ifrån. Vi jobbar mycket med att underlätta för nyinflyttade människor, som kommer till Enköping, att komma in i samhället. Detta genom olika aktiviteter, studiecirklar och träffar. Meningsfull och stimulerande verksamhet är viktig för oss. Kulturmöten och utbytet som sker främjar demokratin och skapar förståelse mellan människor – det behöver vi i dagens samhälle. Vi vill också främja en samexistens mellan invandrare och det svenska samhället i en ömsesidig tolerans. Vi värnar om medlemmarnas rätt att utöva och utveckla sin egen kultur �� något som är viktigt att bibehålla även om du flyttat till ett land med en annan kultur än din egna.

Kulturmöten och utbytet som sker främjar demokratin och skapar förståelse mellan människor - det behöver vi i dagens samhälle.

Du lägger mycket tid på ideellt arbete, hur hinner du med? Gör du något annat än engagera dig i föreningen?

- Ja, det gör jag även om det tar väldigt mycket av min fritid. Jag jobbar såklart och försörjer mig och mina barn. Jag lägger väldigt mycket tid på föreningen och det är för att jag vill bidra med något positivt till det samhälle vi lever i. Sen tycker jag om att träffa människor både nya och bekanta och det får jag göra i föreningen. Jag har alltid velat engagera mig på det här sättet för andra människor. När jag bodde i Somalia arbetade jag för en internationell hjälporganisation som heter ”Save the children”.

Varför väljer du att engagera dig ideellt i detta?

- Jag vill förstå hur samhället fungerar och samtidig bli en vägvisare till nya som kommer till Sverige. Och för våra barn såklart som är vår framtid. Andra ensamstående mammor precis som jag behöver extra stöd och hjälp ibland, det kan jag bistå med. Jag vill vara en aktiv medborgare. Jag vill visa mina skickligheter och dela mina erfarenheter med andra och visa de goda sidor i vår kultur.

Hur ser 2017 ut för föreningen?

Vi har haft vår årliga verksamhetsplanering tillsammans med Medborgarskolan. Vi har pratat om vårt samarbete och hur vi tillsammans kan arbeta för att få bra utveckling i föreningen och få fler engagerade i olika cirklar och aktiviteter. För det är ju så, utan medlemmarna och deras engagemang skulle detta inte vara möjligt att genomföra. Vi kommer fortsätta ägna mycket tid till kulturutbyte och samarbeta socialt i olika sammanhang i Enköping.

Om föreningen "Invandrare i samhället"

Föreningen startades 2013 i Enköping och samarbetar sedan 2015 med Medborgarskolan Mälardalen. Olika aktiviteter anordnas regelbundet och flera studiecirklar bedrivs i föreningen. Studiecirklar hålls bland annat i data, språkträning, läxhjälp, matlagning, dans och hantverk. För asylsökande ordnas cirklar i språk- och samhällskunskap. Medborgarskolan och föreningen samarbetar också kring föreningsarbetet, föreningsnyttan och stöttar styrelsen i arbetet att engagera fler medlemmar.

Text: Madeleine Puga Landhage

Vill du också engagera dig ideellt eller är du medlem i en förening och är nyfiken på vad ett samarbete skulle innebära för er? Kontakta oss så berättar vi mer!