Världskonferens i Malmö

Folkbildare från hela världen möts i Malmö i juni i år. Det handlar om vuxnas lärande och folkbildning som en förändrande kraft i samhället. Teman är klimatet, läskunnighet, FN:s utbildnings- och millenniemål samt att utveckla meningsfulla arbeten och arbetsplatser.

Ett avsnitt kommer att uppmärksamma den nordiska folkbildningstraditionen. Huvudarrangörer är bl.a. Folkbildningsförbundet och International Council for Adult Education (ICAE).

Vad är Medborgarskolans roll?

Mauricio PicassoMauricio Picasso, Medborgarskolans representant i världskonferensens arrangörsgrupp, berättar:

Vi utgår från föreningar som verkar i Skåne och samarbetar med oss. Satsningen ska vara en del av vårt långsiktiga samarbete med föreningarna och kan även ses som ett startskott för ett internationellt samarbete.

Vad innebär det mer konkret?

Mellan den 6 och 9 juni kommer vi att folkbildningsfärga Malmö! Varje kväll kommer vi att ha olika kulturarrangemang på följande platser:

  • Stortorget
  • Gustav Adolfstorg
  • Möllevångstorget
  • Västra hamnen
  • Triangeln

Den 15 juni anordnas den klassiska midsommarfesten på Folkets park i Malmö, alltså en vecka tidigare än vanligt. Där har jag det stora nöjet att programsätta stora scenen där vi bland annat kommer att få höra audiologgan till konferensen, som Medborgarskolan bidragit med.
Lyssna på audiologgan på YouTube

Hur kommer det sig att du fått ansvaret för Medborgarskolans medverkan på konferensen?

I början av sommaren 2010 efterlyste Mats Ehn på Folkbildningsrådet någon spansktalande medarbetare som kunde åka till en IALLA kurs som Folkbildningsrådets internationella motsvarighet ICAE anordnar. Medborgarskolan svarade snabbt och föreslog mig. Och så blev det jag som fick åka.

Mer information
Världskonferensens webbplats
Om världskonferensen på Folkbildningsförbundet