Föreningssamarbeten

Medborgarskolan samarbetar med många olika föreningar och verksamheter runt om i landet. Samarbetet bygger på ideellt engagemang och ser olika ut beroende på föreningens behov, omfattning och vilja såklart.

Här är några exempel på vad vi kan hjälpa till med
utifrån behov och förutsättningar:
- Lokaler
- Ledarutbildningar
- Marknadsföring
- Workshops & föreläsare
- Material med mera...

Vi på Medborgarskolan jobbar med olika typer av verksamhet, mest med civilsamhället. Det handlar om att se vilka behov som finns i samhället och försöka tillgodose dem, att vara lyhörd på vad människor vill göra och se hur vi kan hjälpa till. Vi samordnar ideella krafter och eldsjälar i det lokala civilsamhället.

För oss som studieförbund är det viktigt att kunna möta individer, grupper och föreningar på deras villkor och att vi tillsammans utvecklar viktig och relevant verksamhet som bidrar till ökat engagemang och delaktighet i samhället och kulturlivet. Vår målsättning är också att rusta oss för att kunna möta framväxande engagemang i nya föreningar och rörelser med öppenhet och nyfikenhet och där igenom skapa nya stabila samarbeten och ny folkbildningsverksamhet.

Nyfiken och vill veta mer?
Kontakta någon av oss så bokar vi in ett möte!

Håkan Wester
Studiecirklar och föreningssamarbeten - Västerås, Enköping.
tfn 010-15 75 213
hakan.wester@medborgarskolan.se

Emma Hedermo
Studiecirklar och föreningssamarbeten - Uppsala
tfn 010-15 75 208
emma.hedermo@medborgarskolan.se

Linn Bjernerup
Studiecirklar och föreningsamarbeten - Nyköping
tfn 010-15 75 229
linn.bjernerup@medborgarskolan.se

Tina Lindell
Studiecirklar och föreningsamarbeten - Eskilstuna, Strängnäs
tfn 010-15 75 228
tina.lindell@medborgarskolan.se

Här är några föreningar vi samarbetar med i Eskilstunaområdet:

Föreningen Aktiva Seniorer

Förbundet Aktiva Seniorer är en ideell organisation med syfte att främja seniorers kulturella och andra gemensamma intressen. Förbundet är riksomfattande och bygger på lokala föreningar. För närvarande finns det över 50 föreningar med tillsammans över 20 000 medlemmar. Förbundet bygger sin verksamhet på medlemmarnas kunskap och engagemang. Aktiva Seniorer är religiöst, partipolitiskt och pensionärsfackligt obundna.

Aktiva Seniorer lokalt i Eskilstuna har ca 300 medlemmar. Medlemmarna träffas regelbundet utövar tillsammans olika aktiviteter såsom kultur, studiebesök, föredrag, studiecirklar, resor och mycket mer. I samarbete med Medborgarskolan arrangeras ett antal olika studiecirklar i lokalerna på Rademarchergatan. Teatergrupp, engelska konversation, bokcirklar och mycket annat är några exempel.

Läs mer om Aktiva Seniorer i Eskilstuna här!

Vardagskultur

Runt om i Mälardalen arrangeras utställningar på äldreboenden och mötesplatser. Utställningarna ”5 frågor” är uppskattade av såväl äldre på boendena som personal och anhöriga som kommer på besök. Utställningarna är framtagna av Medborgarskolan och finns i olika ämneskategorier. Ämnen som de äldre känner igen, kan sitta och minnas tillbaka på och tillsammans njuta av. Både i text och bilder. För mer information om Vardagskultur och ”5frågor” – kontakta närmaste lokalkontor.

Studiecirklar

Linedance, träslöjd och bokcirklar. Detta är exempel på studiecirklar som hålls i samarbete med Medborgarskolan i Eskilstuna.

Kaldeiska föreningen

Föreningen är en katolsk förening som i samarbete med Medborgarskolan arrangerar olika studiecirklar och föreläsningar. Tex kurser inom data, foto musik och teater. Föräldragrupper och föreläsningar hålls också i föreningen.