Föreningssamarbeten

Medborgarskolan samarbetar med många olika föreningar och verksamheter runt om i landet. Samarbetet bygger på ideellt engagemang och ser olika ut beroende på föreningens behov, omfattning och vilja såklart.

Här är några exempel på vad vi kan hjälpa till med
utifrån behov och förutsättningar:
- Lokaler
- Ledarutbildningar
- Marknadsföring
- Workshops & föreläsare
- Material med mera...

Vi på Medborgarskolan jobbar med olika typer av verksamhet, mest med civilsamhället. Det handlar om att se vilka behov som finns i samhället och försöka tillgodose dem, att vara lyhörd på vad människor vill göra och se hur vi kan hjälpa till. Vi samordnar ideella krafter och eldsjälar i det lokala civilsamhället.

För oss som studieförbund är det viktigt att kunna möta individer, grupper och föreningar på deras villkor och att vi tillsammans utvecklar viktig och relevant verksamhet som bidrar till ökat engagemang och delaktighet i samhället och kulturlivet. Vår målsättning är också att rusta oss för att kunna möta framväxande engagemang i nya föreningar och rörelser med öppenhet och nyfikenhet och där igenom skapa nya stabila samarbeten och ny folkbildningsverksamhet.

Nyfiken och vill veta mer?
Kontakta någon av oss så bokar vi in ett möte!

Håkan Wester
Studiecirklar och föreningssamarbeten - Västerås, Enköping.
tfn 010-15 75 213
hakan.wester@medborgarskolan.se

Emma Hedermo
Studiecirklar och föreningssamarbeten - Uppsala
tfn 010-15 75 208
emma.hedermo@medborgarskolan.se

Linn Bjernerup
Studiecirklar och föreningsamarbeten - Nyköping
tfn 010-15 75 229
linn.bjernerup@medborgarskolan.se

Tina Lindell
Studiecirklar och föreningsamarbeten - Eskilstuna, Strängnäs
tfn 010-15 75 228
tina.lindell@medborgarskolan.se