Skolmat blir kunskap

Nu har Tsigie, Daraie och många andra skolbarn i Etiopien fått fler skolmåltider genom Medborgarskolans och Svenska FN-förbundets samarbete.

Medborgarskolan har under hösten 2009 samarbetat med Svenska FN-förbundet i deras kampanj "Skolmat blir kunskap" som arbetar för minskad fattigdom i världen och för att fler barn ska få möjlighet att gå i skolan.


Fortsatt samarbete våren 2010
Genom utställningar, föreläsningar, tipspromenader och många andra typer av verksamhet landet över har Medborgarskolan samlat in 40 000 skolluncher till skolbarnen i Etiopien.

 

Nu fortsätter vi samarbetet med Svenska FN-förbundet och engagerar oss under våren 2010 i skolmatskampanjen igen. På olika platser över hela landet kommer det att ske aktiviteter till förmån för Tsigie, Daraie och alla andra. Håll ögonen öppna efter aktiviteter där du kan delta och därmed bidra till kampanjen. 
 

Skolmat ökar antalet barn i skolan
Många fattiga familjer i Afrika har inte möjlighet att låta sina barn gå i skolan. Döttrarna behövs ofta i hemmet för att hämta ved och vatten, laga mat och passa småsyskon. Sönerna får ofta jobba i familjens jordbruk eller på annat sätt bidra med en inkomst till hushållskassan. När barn erbjuds ett mål mat i skolan varje dag utan att det kostar familjen något, ökar antalet barn i skolan med 25 procent. Utbildning är en väg ut ur fattigdom.


Medborgarskolan fortsätter samarbetet med Svenska FN-förbundet och arbetet med "Skolmat blir kunskap" under 2010.

För mer information
Katja Ekvall-Magnusson, Koordinator Internationell verksamhet.
Mobil: 073-50 36 547
E-post: katja.ekvall-magnusson@medborgarskolan.se