Målet med Medspråk

För att inspirera och uppmuntra svenskinlärningen har Medspråk formats och vidareutvecklats under de fem senaste åren. Det startade på Medborgarskolan i Enköping och har sedan spritts till Medborgarskolan i ungefär 25 kommuner runt om  i landet. Medborgarskolan ansvarar för fortlöpande handledarutbildning och uppföljning.

I små samtalsgrupper träffas infödda och invandrade svenskar kontinuerligt på Medborgarskolan eller biblioteket och lär av varandras kulturer och erfarenheter. De nya svenskarna tränar svenska på ett informellt vis. De lär känna svenskar som är intresserade av att höra om deras bakgrund och erfarenheter. Medspråkarna, i sin tur, får lära känna individer med levnadshistorier, ibland så helt olika våra.