Bakgrund

För utrikesfödda nya svenskar är språket en av de allra viktigaste faktorerna som avgör möjligheten till arbete. Många kommuner tar emot nya invandrare från olika länder varje år. Många av dem lär sig svenska i SFI-undervisningen, dvs svenska för invandrare.

Även om de som nya kommuninvånare får undervisning i svenska känner de oftast ingen svensktalande som de kan öva sig att tala med. De nyförvärvade svenskkunskaperna riskerar att bli ytliga och gå förlorade alltför snabbt om de inte används.