Svenska för asylsökande / Swedish for asylum seekers

Svenska och samhällskunskap – från 13 år

Medborgarskolan erbjuder 24 timmar gratis undervisning i svenska och samhällskunskap för dig med LMA-kort. Undervisning sker på dag- och kvällstid – ute på Migrationsverkets boende eller i Medborgarskolans lokaler.

Swedish and Swedish Society – from 13 years

Medborgarskolan offers 24 hours of free tuition in Swedish and Swedish Society for everyone over 13 years with an LMA card. Teaching takes place day and night - out on the Migration Board's accommodation or in Medborgarskolan's premises.

Vardagssvenska – från 18 år

Medborgarskolan erbjuder 40 timmar gratis undervisning i vardagssvenska för dig med LMA-kort och för dig som har uppehållstillstånd men fortfarande bor kvar på ett av Migrationsverkets boenden. Våra erfarna ledare anpassar undervisningen till deltagarnas nivå. Undervisning sker på dag- och kvällstid – ute på Migrationsverkets boende eller i Medborgarskolans lokaler.

Swedish for asylum seekers – from 18 years

Medborgarskolan offers 40 hours free tuition in Swedish for everyone over 18 years with an LMA card and for those who have a residence permit but still lives in one of the Migration Board's accommodation. Our experienced leaders adapt their teaching to the participants' level. Teaching takes place day and night - out on the Migration Board's accommodation or in Medborgarskolan's premises.

Anmälan till kurs

Kurserna finns tillgängliga på flera orter. Skicka ett mail till kontaktperson på den ort du önskar gå kurs. Förnamn, efternamn. LMA nummer, telefonnummer, ort och ålder.

Sign up for a course

Send your interest by e-mail. The courses are available in several municipalities in Västerås, Uppsala, Nyköping and Eskilstuna County. Send your e-mail to the one you wish to join a course in. Remember to write your firstname, surname, LMA number, telephone, residence and age.

Medborgarskolan Västerås
Tfn 010-15 75 213
hakan.wester@medborgarskolan.se

Medborgarskolan Eskilstuna
Tfn 010-15 75 228
tina.lindell@medborgarskolan.se

Medborgarskolan Nyköping
Tfn 010-15 75 229
linn.bjernerup@medborgarskolan.se

Medborgarskolan Uppsala
Tfn 010-15 75 208
emma.hedermo@medborgarskolan.se
Tfn 010-15 75 230
stella.papasotiriou@medborgarskolan.se

Välkommen!
Welcome!