Medspråk ger pratkunskaper

Grupperna består oftast av 4-5 invandrare och 2 svenska medspråkare. Det ska helst vara mer än en svensk i gruppen för att göra samtalssituationen naturlig och undvika ett lärare/elev-förhållande.

Deltagarna kommer frivilligt och har möjligheter att påverka innehållet. Medspråkarnas insatser är ideella. Studiecirkeln form ger verksamheten kontinuitet och fast struktur. Grupperna träffas normalt 1,5 timme en gång i veckan.