Miljödiplomering Svensk Miljöbas

Ett seriöst och långsiktigt miljöarbete är en självklarhet för oss på Medborgarskolan. Att välja Medborgarskolan ska vara ett hållbart miljöval. För att få en oberoende granskning av vårt miljöarbete och sporras i vårt förbättringsarbete har vi valt att miljödiplomera vår verksamhet enligt Svensk Miljöbas kriterier.

Vad innebär diplomeringen?

Diplomeringen innebär en årlig extern revision av miljöarbetet. Revisorn kontrollerar hur organisationen är uppdaterad och efterlever lagar i miljöbalken och upprätthåller fungerande miljörutiner, samt ger förbättringsförslag inför kommande år.

I december 2016 blev Medborgarskolan Mälardalen miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas. Ett omfattande arbete under året ligger till grund för diplomeringen. Vi har även tillsatt en miljögrupp som arbetar aktivt med miljöförbättrande åtgärder inom såväl arbetsmiljö som i den direkta verksamheten.