Studio Rex daglig verksamhet

Studio Rex

STUDIO REX dagliga verksamhet har som målgrupp personer med psykisk ohälsa.

Målsättning

  • Att via en öppen verksamhet nå individer som är i behov av sysselsättning och sociala kontakter.
  • Att ge individer möjlighet att utöva sin musikalitet och på sätt skapa förutsättningar till personlig utveckling samt att bryta eventuell isolering.
  • Att arbeta för att stötta, inspirera och motivera deltagarna i en vidare utveckling mot till exempel utbildning eller arbete.

Flera aktörer i samverkan
Verksamheten är ett partnerskap mellan kommunens välfärdsförvaltning och Medborgarskolan.

På Studio Rex arbetar tre handledare som på bästa sätt möter deltagarnas behov. Verksamheten ligger organisatoriskt under avdelning Arbetsmarknad och integration, Port 5- unga vuxna.

Metod
Arbetet bygger på de tre benen:

  • öppen kreativ verksamhet med individualiserat stöd
  • social interaktion
  • samverkan.

Studio Rex arbetar så här
Till Studio Rex kommer man genom att själv anmäla ett intresse till verksamheten. Via en uppdragsingång sker intag till verksamheten. Deltagarna stannar kvar hos Studio Rex i cirka ett halvt år, därefter finns möjlighet att fortsätta i verksamheten via bistånd. En SE-handläggare är knuten till Studio Rex deltagare och finns med som stöd under tiden.

Det individuella behovet styr verksamheten för varje deltagare.

Samarbete sker med andra förvaltningar inom kommunen.

Studio Rex

Lugn, ro och skapande. I vår dagliga verksamhet "Studio Rex" tar vi emot personer med olika slags psykiska funktionsnedsättningar som har ett intresse för musik. Studio Rex är ett samarbete mellan Medborgarskolan och Örnsköldsviks kommun.