Volontärer - Medspråk

Information in English about Medspråk can be found here

Att vara Medspråkare betyder att man delar med sig av sina erfarenheter i vardagsliv och samhälle. De som invandrat till Sverige får möjlighet att pröva och öva sina nyförärvade kunskaper i samtal. Det är genom samtal färdigheterna i språk kan utvecklas. Varje invandrare har en historia att berätta, om miljöer, erfarenheter och livsöden. Som medspråkare får man ta del av detta.
I våra Medspråkargrupper träffas invandrare och svenskar för att umgås och träna svenska. Vi samtalar om stort och smått i lugn och ro. Grupperna leds av svensktalande som delar med sig av sitt språk och samtidigt får nya erfarenheter.

Vi behöver fler svenska medspråkarledare. Hör av dig om du vill komma och prova tillsammans med en "gammal" medspråkare. Alla våra Medspråkare jobbar ideellt.

Medborgarskolan Östersund 063-51 00 60, ostersund@medborgarskolan.se
Välkommen!

Läs mer här om Medspråk