Mervetarna engagerar diskussionspigga pensionärer

Urklippta tidningsartiklar, skönlitteratur och Mervetarnas egna kursmaterial ligger utspridda på bordet. I rummet sitter sju engagerade och ständigt kunskapstörstande pensionärer. Cirkelledare är Anna-Märta Eriksson.

Sedan starten 2004 har gruppen avhandlat ämnen rörande allt ifrån lokala angelägenheter som Gävle Rådhus framtid, till presidentvalet i USA. Det senare har idag gett upphov till mycket diskussioner inom gruppen. Det finns en liten oro kring Trumps framfart i valrörelsen, men Anna-Märta vill ändå belysa att ”man kan se allt från två sidor”. Hon och hennes son diskuterade i dagarna hur Hillary Clinton nog kommer att gå om, och ge folket i Amerika en bättre framtid. Att Anna-Märtas positivitet är en av hennes styrkor, är de övriga deltagarna helt överens om.

Anna-Märta
Dagstidningar och böcker, TV-program och kulturupplevelser. Allt diskuteras av Mervetarna.

Mervetarnas möten hålls en gång i veckan i Medborgarskolans lokaler i Gävle. Där har de också tillsammans författat flera insändare till de lokala tidningarna, liksom brev med frågor och funderingar till författare vars böcker de läst och diskuterat. Och mycket prat blir det. De flesta ämnen kommer upp till diskussion.
-”Dock får man lämna bak- och matrecepten hemma”, skrattar Anna-Märta som sedan ivrigt berättar om gruppens tankar kring Faust, dess olika skepnader och andra kulturupplevelser vid Gasklockorna.

Anna-Märta
Verksamhetsansvarig Marika Backman-Ullberg uppvaktar den snart 90 åriga kursledaren Anna-Märta.

Förutom högljudda diskussioner och samtal bjuder Mervetarna vid tillfälle in föreläsare. Nyligen hade gruppen besök av Migrationsverket, eftersom Mervetarna önskade engagera sig i de nyanlända som kommit till Gävle. Genom Medborgarskolan fick de tillfälle att träffa, lyssna och prata med flera personer från den senaste flyktingkrisen. Dessa möten var uppskattade både från Mervetarna och av de asylsökande som kände sig väldigt välkomna.

Anna-Märta fyller i dagarna 90 år och har inga planer på att sluta engagera sig i Mervetarna. Efter 12 år som ledare och med flera nya vänner i gruppen väljer hon att en gång i veckan fortsätta fylla på kunskapsbanken.

Anna-Mäsrta
Anna-Märta har varit med i Mervetarna sedan 2004.

2016-03-04
Text och bild: Emil Alstermark

Vill du veta mer om hur du kan starta studiecirkel i ditt favoritämne?

Du kan starta studiecirklar i princip vilket ämne som helst.
Kontakta Medborgarskolan på din ort för mer information om studiecirklar.
Hitta kontaktuppgifter här!