Medborgarskolan gillar nattvandring.nu

Nattvandring.nu är en politiskt och religiöst obunden stiftelse som arbetar för att utveckla, stödja och främja nattvandring i hela landet. Målet är att värna om ungdomars bästa på ungdomars egna villkor och därigenom skapa förtroende och dialog som annars inte är möjlig. Genom att bygga relationer till ungdomarna skapas en helt annan insikt och förståelse för deras situation. Detta samspel/utbyte erbjuder goda förutsättningar att minska bruket av alkohol och droger samt gatuvåldet och därigenom möjliggöra ett tryggare samhälle för oss alla.

Det gillar vi!

Medborgarskolan Region Mitt samarbetar med nattvandring.nu och vår gemensamma ambition är att förstärka och stärka föräldra- och vuxenansvaret i samhället.

Läs mer om nattvandring.nu här!

Vill du veta mer?
Kontakta Carina Fridell på tel. 026-10 90 97.