Bli Medspråkare!

Medspråk är en viktig del av Medborgarskolans folkbildningsuppdrag. I små samtalsgrupper träffas invandrare och medspråkare och tränar svenska på ett informellt och naturligt sätt. Deltagandet i grupperna är kostnadsfritt och frivilligt. Medspråkarnas insats är ideell.

Har du intresse för språk, männsikor och andra kulturer? Vill du ge av din tid och ditt engagemang för ett bättre Sverige? I så fall är det just dig vi söker för ideellt arbete som medspråkare!

Som medspråkare leder du tillsammans med en eller två andra svensktalande en studiecirkel för invandrare som vill träna svenska genom ett informellt samtal. Du delar med dig av ditt språk och din kultur samtidigt som du får ta del av andras i ett givande utbyte.

Som medspråkare stöder du deltagarnas svenskinlärning. Du är diskussionsledare, inte lärare. Medspråkaren är en i gruppen, men har samtidigt ansvar för att alla känner sig hörda, sedda och respekterade.

Som medspråkare möter du individer med bakgrunder och erfarenheter som kan vara helt annorlunda än dina egna. Varje människa har en historia att berätta. Kanske får just du höra den!

Vill du bli medspråkare?
Ta kontakt med Medborgarskolan på din ort om du vill bli medspråkare. Lokalkontorets kontaktuppgifter finner du på respektive kontors sida. Välj kommun i rullisten ovan.