Prata Landsbygd - dags att starta!

Prata Landsbygd - dags att starta studiecirkeln!

Skellefteå kommun vill bygga upp ett samtal kring vad du som bor utanför Skelleftedalen tänker om utveckling i din bygd. Låt oss prata om eventuella utmaningar, vad som behöver göras och vem som kan göra det.

Du kan läsa mer om projektet här http://www.skelleftea.se/pratalandsbygd

Samtalen sker i form av studiecirklar som vi studieförbund hjälper Er att starta. Skellefteå kommun bidrar med fakta om kommunen och ett antal frågeställningar som ska användas som underlagsmaterial.

Är ni ett gäng i er by eller bygd som vill haka på detta och starta upp en studiecirkel?

Kontakta oss på skelleftea@medborgarskolan.se eller 0910-71 31 30.