International Meeting..

INNEHÅLL
International Meeting Point Umeå är en del av nätverket På Flykt och skapat i samarbete mellan Medborgarskolan i Umeåregionen och Röda Korset Umeåkretsen. Vi är religiöst och partipolitiskt obundna. Vårt mål är att arbeta långsiktigt för att organisera, planera och genomföra aktiviteter för asylsökande, nyanlända eller andra behövande. Detta gör vi genom att samordna kontakter mellan volontärer samt skapa mötesplatser där volontärer kan göra en insats.

UPPLÄGG
Volontärer bjuds in att vara med och arrangera, eller endast delta, i de aktiviteter som anordnas efter kunskap, intresse och eget engagemang. Vårt mål är att arbeta långsiktigt och hållbart. Du bestämmer själv i vilken omfattning du kan delta. Vissa vill engagera sig mycket medan andra kan bidra med ett par timmar nu och då. Det är helt okej.

MÅL
Att som volontär dela med sig av erfarenheter, kunskaper och kompetenser om Sverige och det svenska samhället. Att lära ut det svenska språket samt skapa mötesplatser där människor kan träffas, prata och umgås genom aktiviteter som bidrar till integration på riktigt.

AKTIVITETER
I dagsläget finns ett antal arbetsgrupper som planerar olika verksamheter. Det kan vara språkträning, samhällsinformation, aktiviteter för barn, ungdomar eller familjer, humanitärt stöd, skapande i olika former, fysisk aktivitet, stadsvandringar, utflykter m m.

VÄRDEGRUND
International Meeting Point Umeå är en resurs att räkna med i organiseringen av meningsfull sysselsättning för människor som behöver ett välkomnande och respektfullt mottagande under lång tid framöver. Vi finns där när det behövs och stannar kvar när det akuta behovet är över. Vi sätter individen i centrum, skapar utveckling i samverkan och arbetar för ömsesidig respekt samt kunskapens egenvärde.

ANMÄL DIG SOM VOLONTÄR
Tala om vad du är intresserad av att arbeta med samt lite om dina kompetenser. Lämna gärna en referens. Ett utdrag ur polisregistret är obligatoriskt. Vi kommer att ta kontakt med dig för inbjudan till vårt nätverk. Du kan kontakta oss på 090 - 77 96 11 eller umea@medborgarskolan.se för mer information eller hjälp med anmälan.