Vedic Art

Vi arbetar utifrån de 17 mångåriga principerna och lär oss känna igen de åtta första medvetandetillstånden i konsten och livet.

Du lär dig på ett mycket lätt och bra sätt att använda båda hjärnhalvorna – och det är en grund i hur man lär sig att arbeta och utveckla sina konstnärliga sinnen.

Det här passar även för dig som aldrig har hållit i en pensel, eftersom du skapar du från ditt inre.

Läs mer här