Kursbeskrivning - Sjöliv

I över 35 år har Medborgarskolans välutbildade och
erfarna ledare utbildat båtfolk i både navigations- och
specialkurser. Kurserna är uppdelade från grunden till
avancerat – Skärgårdsskeppare som ger Förarintyg,
därefter Kursskeppare och slutligen Utsjöskeppare.
Efter varje godkänd kurs stämplas din intygsbok från
NFB (Nämnden för båtlivsutbildning).

Skärgårdsskeppare / Förarintyg

Kursinnehåll: Grunderna i navigation, sjövägsregler,
säkerhet till sjöss, sjöväder och sjömanskap. Efter
kursavslut – examination för Förarintyg.

Skärgårdsskeppare/Förarintyg – på distans

Som vår ”vanliga” förarintygskurs, men här studerar
du till större delen hemma med hjälp av en cd-rom!
Under två lärarledda kvällar fokuserar vi på sjökortsarbete
samt internationella sjövägsregler. Båtpraktik och slutträff
med examination. Under kursen kommunicerar du med
läraren via e-post.

Kustskepparintyg

En direkt fortsättning för dig med Förarintyg.
Kursinnehåll: Kunskap för en längre färd utomskärs/till havs
navigering, mörkernavigering, säkerhet ombord, GPS, radar
och VHF. Efter kursavslut – examination för Kustskepparintyg.

Kombinerad - Skärgårdsskeppare/Förarintyg
och Kustskepparintyg

Två kurser i en – mycket kunskap på kort tid
Praktisk färdighet till sjöss men saknar Förarintyg.
Kursinnehåll: Förarintyg och Kustskepparintyg samt
examinationer. Hög utbildningstakt med en del hemarbete.
Förarintyg och genomförd båtpraktik är krav för
Kustskepparintyg.

Utsjöskepparintyg

Fortsättning på Förarintyget och Kustskepparintyget.
Fördjupning i navigation och sjökortsarbete, mörker- och
instrumentnavigering samt sjösäkerhet för gång utomskärs och på
öppet vatten.

Kanalintyg

För färd på Europas kanaler är kanalintyg obligatoriskt. Kursen
omfattar teori samt examination. Förkunskaper: Kustskepparintyget.

Båtradio – VHF

(SRC – Short Range Certificate)
VHF-radio är viktig för säkerheten. Du lär dig trafik- och
nödtrafik, lagar och bestämmelser för VHF, radio och
frekvensband m m. Prov kan avläggas efter kursen.

GPS navigation

Utnyttja din GPS till fullo – fastna inte i manualer!
Kursen ger dig möjligheter att effektivt utnyttja din GPS, inte
bara positioner och kurser. Teoriavsnitt och praktikpass till
sjöss. Du bör ha minst Förarintyg.

Astronomisk navigation

Tänker du ge dig ut på världshaven bör även kunna fastställa
din position genom astronomiska observationer – satellitnavigatorn
kan haverera! Kursinnehåll: bestämma ortlinjer med hjälp av
sextanthöjder på solen, månen, planeterna och stjärnorna.

Båtmekanikerintyg

Många sjöräddningsuppdrag sker p g a motorstopp i fritidsbåtar.
Kursen ger en allmän information om hur du kan avhjälpa enklare fel
avseende bensin- som dieselmotorer. I anslutning till kursen anordnas
prov för Båtmekanikerintyget.

Maskinbefälsutbildning klass VI

Maskinteknisk sjöbefälsutbildning. Kursen leder fram till
kunskaper motsvarande fordringar för maskinbefäl klass VI,
den första behörigheten inom handelsflottan efter genomförd
och godkänd tentamen.