Karlskrona

tre vänner tillsammans

Integrationsverksamhet

På uppdrag av Arbetsförmedlingen har vi verskamhet för nyanlända som beviljats uppehållstillstånd. Det är ett komplement till SFI. Vi övar på svenska språket, lär oss om det svenska samhället, seder och traditioner. Tillsammans gör vi också studiebesök.