Företagskurser

Alla vet att företag, skolor eller offentlig sektor når framgång när personalen mår bra och får utvecklingsmöjligheter. Vi erbjuder anpassade utbildningar, kurser eller föreläsningar för alla målgrupper för att öka kompetens eller öka välmående med friskvårdsinriktade inslag. Det kan vara hos oss, hos er eller i en extern lokal. Gruppen kan vara större, mindre eller till med fixar vi enskild undervisning. Allt är upp till dig – vi anpassar oss. Välj det som passar dig bäst!

Öka språkkompetensen genom målstyrd utbildning, stor flexibilitet och attraktiv prisbild.Vi erbjuder kurser, kompetensutveckling och lärande till grupper och privatpersoner, till företag och offentlig sektor. Det har vi gjort sedan 1940, ständigt med fokus på kvalitet och utveckling. Vi ser individens lärande som ett medel att nå längre, för den enskilde och grupper eller organisationer.Inom Medborgarskolans väggar ryms många kunskaper och färdigheter, från språk och kultur till kropp och själ. Ibland kombinerar vi våra kunskaper till helt unika kursupplägg, ibland gör vi det enkelt och fokuserar på att i till exempel ett språk gå från stapplande steg till diskussioner och vägvinnande presentationer.

Med rötterna i studiecirkelns form har vi varit med att forma den moderna pedagogiken i Sverige. Som studieförbund är vi en del av den ideella sektorn i Sverige som bidrar till utveckling i samhället; privatpersoner, företag och offentlig sektor.

Så här planerar och genomför vi en kurs tillsammans med er: 

INLEDANDE DISKUSSION: Genomgång av önskat mål, upplägg och inriktning. Vi säkerställer att ni når era mål.

ANPASSNING OCH UTBILDNINGSDESIGN: Vi ger er en beskrivning av utbildningen som är skräddarsydd efter era behov och förutsättningar. Vi nivåanpassar innehållet efter deltagarna och deras behov av utveckling.

GENOMFÖRANDE: Kursen eller kurserna genomförs i era eller våra lokaler och utgår från den kravspecifikation som finns. Vid längre insatser har vi stegvisa avstämningar mellan er beställare och vår projektledare.Individuell undervisning: Ett tillfälle brukar vara på 1-2 timmar och antalet tillfällen är normalt mellan fem och åtta gånger. Används både i språk och inom IT/datoranvändning.• Gruppundervisning: En mindre grupp är fyra personer och en större grupp kan vara uppemot 12-15 deltagare. Dimensioneringen görs utifrån pedagogiska behov och gruppens förkunskaper. Varje tillfälle brukar vara på 1,5-3 timmar och gruppen träffas veckovis under en period på 5-10 veckor. En normal kurs omfattar cirka 20 timmar.• Intensiv: Anpassas utifrån önskemålen och innebär en markerad punktinsats. Sker ofta under ett antal heldagar med uppföljning några veckor senare.

UTVÄRDERING OCH UPPFÖLJNING: Efter avslutad kurs utvärderar vi insatsen och säkerställer att vi har nått våra mål. Deltagarna erhåller också ett kursintyg.

Kontakta oss med era önskemål för att få mer detaljerad information, offert eller fakta.