Yh-utbildningar

Malmö

Tolkutbildning

Medborgarskolan utbildar tolkar för dem som inte behärskar svenska.
Det finns både grundutbildningar för att bli tolk och kortare vidareutbildningar inom olika specialområden.
Medborgarskolan i Malmö erbjuder följande:

  • Grundutbildning för kontakttolkar - ettårig / eftergymnasial utbildning
  • Preparandkurs inför Kammarkollegiets auktorisationsprov.

Läs mer om utbudet

Du hittar information om andra aktuella tolkutbildningar på blitolk.nu

Myndigheten för yrkeshögskolans roll

Myndigheten för yrkeshögskolan fördelar statsbidrag till tolkutbildningar inom folkbildningen och genomför tillsyn över dessa utbildningar.

Stockholm

Påhlmans Handelsinstitut

Redovisningskonsult
Lönekonsult
Paralegal

Kvalificerad
Redovisningskonsult

Kvalificerad
Lönekonsult

Paralegal – Juristassistent

Kulturama

Kulturamas KKU-utbildningar hittar du här

Stockholms Tillskärarakademi

Damskrädderi Gesäll - 1,5 år (YH-utbildning)
Mönsterkonstruktion och design - 1 år (KKU-utbildning)
Mönsterkonstruktör 1 termin (YH-utbildning)

Om YH-utbildningar

Yrkeshögskolans utbildningar svarar mot ett verkligt behov på arbetsmarknaden och drivs i nära samarbete med arbetslivet. Utmärkande för yrkeshögskolan är att de företag och organisationer som är knutna till utbildningarna är aktiva när det gäller såväl planering som genomförande av utbildningarna. Arbetslivets representanter sitter med i utbildningarnas ledningsgrupper. Samtliga utbildningar är eftergymnasiala, avgiftsfria och berättigar till studiemedel från CSN. Myndigheten för yrkeshögskolan är ansvarig myndighet för frågor som rör yrkeshögskolan. Myndigheten analyserar arbetsmarknadens behov av utbildningar inom yrkeshögskolan och beslutar vilka utbildningar som ska ingå i yrkeshögskolan, samt beviljar statsbidrag till utbildningsanordnarna. Vi kontrollerar och granskar även utbildningarnas kvalitet och resultat.

Om Konst- och Kulturutbildningar (KKU)

Konst- och kulturutbildningar är en ny eftergymnasial utbildningsform i Sverige. De första utbildningarna startar hösten 2015. Utbildningarna finns inom exempelvis dans, musik, teater, film, konst och mode. De bedrivs av fristående (privata) skolor men står under statlig tillsyn och får stöd i form av statsbidrag och/eller studiestödsberättigande för de studerande. Många av utbildningarna förbereder för fortsatta studier på högskolan, på till exempel konst-, musik- eller teaterhögskolor. Andra leder direkt till ett yrke, som exempelvis dansare, designer eller musikalartist.

Läs mer om YH och KKU på myh.se