Avtal om försäljning av Spanska Skolan

Medborgarskolan Stockholmsregionen har beslutat att sälja Spanska Skolan med förskola och F-3 grundskola i Solna.

Bakgrunden är att Medborgarskolan Stockholmsregionen är en organisation uppbyggd för att kunna driva större verksamheter än vad Spanska Skolan är idag och vi har därför valt att lägga våra ekonomiska och strategiska resurser på att utveckla verksamheterna inom Medborgarskolan, Kulturama, Påhlmans och Stockholms Tillskärarakademi. En längre period av svagt ekonomiskt resultat för Spanska skolan har också varit en del i bakgrunden till beslutet.

Köpare är Rälsen AB som driver skolor och förskolor i Sollentuna med fokus på förskolan och F-3. Rälsen ingår i Atvexa-koncernen som driver 62 förskolor, 7 skolor och en särskola i Stockholm och Mälardalen. Totalt finns 1000 medarbetare och 5000 barn i verksamheterna.

När vi valde köpare till Spanska Skolan har det varit mycket viktigt att köparen vill driva skolan vidare med den spanska profilen och utveckla skolan vidare till sin fulla potential. Det har också varit viktigt att medarbetare och ledning följer med. Vi känner oss väldigt nöjda med att Rälsen blir ny ägare då de har både förutsättningarna och intresset för den spanska profilen.

Personalen på Spanska Skolan och Förskolan informerades igår den 7 mars och idag har föräldragruppen informerats. Ytterligare personalmöte hålls den 9 mars och föräldramöte den 10 och 22 mars. MBL-förhandlingen påbörjades igår den 7 mars och slutförs snarast.

Försäljningen är villkorad av att MBL-förhandling slutförs och att köparen får tillstånd från Skolinspektionen och Solna Stad samt har övertagit hyresavtalet. Överlåtelsen sker när villkoren är uppfyllda. Fram till dess drivs verksamheten vidare med Medborgarskolan som huvudman.

Peter Wigert
VD Medborgarskolan Stockholmsregionen

För frågor, kontakta
Selene Higuita, Rektor, tel 010-157 63 16
Peter Wigert, VD Medborgarskolan Stockholmsregionen, tel 070-329 26 71