Ledamöter i styrelsen för Medborgarskolan Stockholmsregionen

Vill du komma i kontakt med styrelsen, mejla till regionstyrelsen.stockholm@medborgarskolan.se

Catharina Holmberg
Catharina Holmberg (ordförande)
Områdeschef på Försäkringskassan. Tidigare verksam som chef på Skolverket. Ordförande i Medborgarskolans Friskolor AB, Ledamot i Karlstads Universitets uppdragsaktiebolag.

Anne Marie Brodén (vice ordförande)

Ordförande i Påhlmans Handelsinstitut AB, Ordförande i Folkbildningsrådets nationella utvärderingsgrupp, Ledamot i Allmänna barnhusets styrelse.

Tidigare uppdrag: Landstingsråd i Halland i 10 år samt landstingspolitiker totalt 20 år, Fullmäktige- ordförande i Region Halland, Ordförande i barn och utbildningsnämnden i Laholms kommun i 3 år.

Peter Wigert
VD för Medborgarskolan Stockholmsregionen.
Ledamot i Medborgarskolans Friskolor AB och Påhlmans Handelsinstitut AB.

Johan Bengt-Påhlsson
Kulturdebattör. Ledamot av Konstnärsnämndens styrelse. Tidigare kulturkommunalråd Malmö, rektor Konstfack och kulturråd Berlin.

Inger Akalla

Inger Akalla
Fd gymnasierektor och seniorrektor/mentor för skolledare på gymnasiet och komvux i Stockholm stad. Ledamot i Stockholms läns landstingsfullmäktige, Hälso- och sjukvårdsnämnd, ordförande Sjukvårdsstyrelse Stockholm stad och Ekerö.


Amir Adan
Riksdagsledamot (M), Stockholms stad. Ledamot i kulturutskottet.


Theréz Randquist
Generalsekreterare. Har jobbat med kommunikation och marknadsföring på både kund-och konsultsidan. Ledamot i styrelsen för Medborgarskolans Friskolor i Stockholm AB samt Millesgårdens styrelse.

Bino Drummond
Public Affairs-konsult, Prime.
Mattias Hallberg
Mer info kommer inom kort.
Gustav Blix
Mer info kommer inom kort.