Styrelse för Medborgarskolans Friskolor i Stockholm AB

Johanna Sjö
Johanna Sjö (ordförande)
Verksamhetsexpert Migrationsverket. Ordförande och ledamot i Arbetsutskottet. Ledamot i Stockholms stads kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Vice ordförande i Arbetsmarknadsnämnden och ledamot i Stockholm Parkering AB samt ersättare i FINSAM Stockholm samt KSL:s styrelse. Tidigare bl a vice ordförande i Utbildningsnämnden och SKLs programberedning för Barns och ungas hälsa samt ledamot i KSL:s Utbildningsberedning.
Peter Wigert
VD för Medborgarskolan Stockholmsregionen.
Ledamot i styrelsen för Medborgarskolan Stockholmsregionen och Påhlmans Handelsinstitut AB.
Gustav Blix
Gustav Blix
Företagare och utbildare. Verksam i egna företaget (föreläsningar och utbildning) samt arbetar med investeringar och kommunikation för Investment AB Spiltan. Tidigare bl.a. riksdagsledamot (2006-14) samt chef för tankesmedjan EPICENTER.

Inger Akalla
Fd gymnasierektor och seniorrektor/mentor för skolledare på gymnasiet och komvux i Stockholm stad. Ledamot i Stockholms läns landstingsfullmäktige, Hälso- och sjukvårdsnämnd, ordförande Sjukvårdsstyrelse Stockholm stad och Ekerö.