Styrelse för Medborgarskolans Friskolor i Stockholm AB

Catharina Holmberg
Catharina Holmberg (ordförande)
Områdeschef på Försäkringskassan. Tidigare verksam som chef på Skolverket. Ordförande i styrelsen för Medborgarskolan Stockholmsregionen, Ledamot i Karlstads Universitets uppdragsaktiebolag.
Peter Wigert
VD för Medborgarskolan Stockholmsregionen.
Ledamot i styrelsen för Medborgarskolan Stockholmsregionen och Påhlmans Handelsinstitut AB.
Theréz Randquist
Generalsekreterare. Har jobbat med kommunikation och marknadsföring på både kund-och konsultsidan. Ledamot i styrelsen för Medborgarskolan Stockholmsregionen samt Millesgårdens styrelse.

Inger Akalla
Fd gymnasierektor och seniorrektor/mentor för skolledare på gymnasiet och komvux i Stockholm stad. Ledamot i Stockholms läns landstingsfullmäktige, Hälso- och sjukvårdsnämnd, ordförande Sjukvårdsstyrelse Stockholm stad och Ekerö.