Reklamationer, synpunkter och klagomål

gällande verksamhet i Medborgarskolan Stockholmsregionen

Ifall du har synpunkter eller klagomål vill vi gärna veta det. Vi ser det som ett tillfälle att förbättra vår verksamhet.

  • När du har synpunkter eller klagomål på verksamheten ska du i första hand framföra dessa till lärare eller kursledare.
  • Om ni inte lyckas lösa problemet fyller du i formuläret nedan.
  • Du blir kontaktad inom 10 arbetsdagar.

Du kan läsa mer om våra rutiner för reklamationer och klagomål.

Här kan du höra av dig till Kulturama när du har synpunkter eller klagomål på verksamheten.

Fyll i uppgifterna nedan

INFORMATION OM UPPGIFTSLÄMNAREN
Efternamn
Förnamn
E-post
Jag är
Hur vill du bli kontaktad
ÄRENDET AVSER VERKSAMHET
Skola och utbildning >
Kursverksamheten >
Beskriv ditt ärende så utförligt som möjligt