Kurser för asylsökande / Courses for asylum seekers

Gratis svenskakurs för sylsökande Medborgarskolan i Stockholm

Svenska och samhällskunskap – från 13 år

Medborgarskolan erbjuder 15 timmar gratis undervisning i svenska och samhällskunskap för dig med LMA-kort. Samhällskunskap ges som kunskap om det svenska samhället eller som kulturaktivitet, t ex matlagning, musik, rörelse eller trafikkunskap.

Undervisning sker på dag- och kvällstid – ute på Migrationsverkets boende eller i Medborgarskolans lokaler, där vi har specialanpassade lokaler för matlagning, måleri, musik och teori.

Som deltagare kan du få reseersättning av Migrationsverket om resan till undervisningen är mer än 2 km från boendet.

Swedish and Swedish Society – from 13 years

Medborgarskolan offers 15 hours of free tuition in Swedish and Swedish Society for everyone over 13 years with an LMA card. Civics is being offered as knowledge of Swedish society or as cultural activities, such as cooking, music, motion or driving license theory.

Teaching takes place day and night - out on the Migration Board's accommodation or in Medborgarskolan's premises, where we have specially adapted facilities for cooking, painting, music and theory.

As a participant, you can get a travel allowance from the Migration Board if your trip is more than 2 km from the accommodation.

اللغة السويدية ومعلومات عن المجتمع السويدي للذين في الثالثة عشرة من العمر و فوق

ساعات تعليم مجاني لتعلم اللغة السويدية ومعلومات عن المجتمع السويدي ١٥Medborgarskolan يقدم
LMAاو الرقم المسمى لاصحاب البطاقة
المعلومات عن المجتمع يقدم كمعلومات او كنشاطات فنية مثل موسيقى،حركة، طبخ او معلومات عن النقل و المواصلات. التعليم يكون اثناء النهار او المساء في المراكز الخاصه بنا والتي هي مخصصه لمثل هذه النشاطات او في المراكز الخاصه بدائرة الهجرة
يعوض المشارك مصاريف المواصلات من و الى المركز بشرط الا يكون المسافة بين المركز و محل اقامته اقل من ٢ كم

Vardagssvenska – från 18 år

Medborgarskolan erbjuder 40 timmar gratis undervisning i vardagssvenska för dig med LMA-kort och för dig som har uppehållstillstånd men fortfarande bor kvar på ett av Migrationsverkets boenden.

Våra erfarna ledare anpassar undervisningen till deltagarnas nivå. Undervisning sker på dag- och kvällstid – ute på Migrationsverkets boende eller i Medborgarskolans lokaler, som finns i flera kommuner i Stockholms län.

Som deltagare kan du få reseersättning av Migrationsverket om resan till undervisningen är mer än 2 km från boendet.

Swedish for asylum seekers – from 18 years

Medborgarskolan offers 40 hours free tuition in Swedish for everyone over 18 years with an LMA card and for those who have a residence permit but still lives in one of the Migration Board's accommodation.

Our experienced leaders adapt their teaching to the participants' level. Teaching takes place day and night - out on the Migration Board's accommodation or in Medborgarskolan's premises that are available in several municipalities in Stockholm County.

As a participant, you can get a travel allowance from the Migration Board if your trip is more than 2 km from the accommodation.

Barasho afka Swidhisha magangalyo donka

Matahay Magangalydon dadisu tahay ugu yaran. Kusoo dhawaw wax barashada fudu oo lacagla ana. Gobaha aay ka bilabmayan.

المحادثة اليومية باللغة السويدية

٤٠ ساعة تعليم مجاني لتعلم المحادثة اليومية باللغة السويدية Medborgarskolan يقدم وايضاللذين حصلوا على الاقامة ولكن لا يزالوا ساكنين LMAاوالرقم المسمى لاصحاب البطاقة في المراكز الخاصة بدائرة الهجرة
يقوم اساتذتنا الاكفاء باعطاء الدروس حسب المستوى التعليمي للمشارك . تقام الدورات اثناء النهار او في المساء في مراكزنا المنتشرة في الكثير من البلديات التابعة لمحافظة ستوكهولم او في الاماكن التابعة لدائرة الهجرة
يعوض المشارك مصاريف النقل و المواصلات من والى المركز بشرط الايكون المسافة بين المركز و محل سكن المشارك
اقل من ٢ كم

Leave your interest here!

Welcome to leave your interest and we will contact you with more information.

For more information send an e-mail to info.sthlm@medborgarskolan.se or call 073-397 64 34.

I am interested in: *