Gratis skolmat en väg ut ur fattigdom

Förra året hjälpte Medborgarskolans kursdeltagare till att samla in 130 000 kr till FN-förbundets skolmatskampanj.

Gratis skolmat bidrar till att barn i extrem fattigdom kommer till skolan, vilket i sin tur ger bättre studieresultat. I synnerhet flickor hålls annars gärna hemma hos familjen, och utbildning är ett viktigt steg på väg ut ur fattigdom.

Stärka flickors ställning
I år satsar FN-förbundets Flicka-kampanj på att stärka flickors rättigheter i Etiopien och Kongo, länder där unga flickor är särskilt utsatta. I Etiopien är till exempel könsstympning och barngiftermål vanligt.

Genom att anmäla dig till någon av Medborgarskolans kurser under september månad, hjälper du till att stödja kampanjen Flicka.

Läs mer om Medborgarskolans internationella verksamhet

Läs mer om kampanjen på Svenska FN-förbundets webbplats
(Obs länken öppnas i ett nytt fönster)