Föreläsning - Trädens hemligheter

Peter Wohlleben Tradens Hemligheter förelasning Medborgarskolan

Tack Peter Wohlleben för en intressant föreläsning!

En fin morgon i september gjorde vi en liten utflykt bland träden på Långholmen med Peter Wohlleben, skogvaktaren som uppmärksammats stort världen över för sin förmåga att få oss att förstå hur träden fungerar.

På ett underhållande sätt berättade han bland annat att träd som växer långt ifrån varandra i en park och inte har sin "familj" i närheten inte blir lika gamla som träden i en skog. Vi tycker att de ser fina och välmående ut i parken eftersom de har tjockare stam, bredare krona och fler grenar långt ner på stammen. Men de mår egentligen inte alls lika bra som i skogen där de växer tätt och har sina "släktingar" som "uppfostrar" trädbarnen och ungdomarna. Där får de mindre ljus, färre grenar långt ner, växer långsamt och får vänta tills de vuxna träden dör så att ljuset når ner. Då blir de starka och lever längre (och de blir inte ouppfostrade :-)

Peter Wohlleben Tradens Hemligheter förelasning Medborgarskolan Peter Wohlleben Tradens Hemligheter förelasning Medborgarskolan

Vi lärde oss att trädets "hjärna" och "minnen" sitter i rötterna under marken. Om det till exempel har råkat ut för kraftig torka lider trädet och kommer ihåg det. Det kan då spara vatten för framtiden.

Peter menar också att träden kan kommunicera med varandra genom att skicka ut socker via rötterna till släktingar så att de mår bra. De hjälper på så sätt varandra för de vill inte stå ensamma.

Peter fick många frågor av en intresserad lyssnarskara. Är du också nyfiken? Medborgarskolan arrangerar många spännande föreläsningar varje termin inom olika ämnesområden, så håll utkik här på hemsidan!