Psykologi och kommunikation i praktiken

Första kullen klar

Med hjälp av ACT (Acceptance and Commitment Therapy), modern inlärningsteori och KBT (kognitiv beteendeterapi) kan alla utveckla sin yrkesmässiga förmåga att möta människor med förståelse och respekt. Att man får ett rikare privatliv på kuppen är en bonus.

– Visst kan det vara lite nervöst med rollspel, men i slutändan uppnår man trygghet och förståelse för sig själv, säger Andreas Beijer.

Andreas Beijer, 35, jobbar inom Brandförsvaret och går kursen Psykologi och kommunikation i praktiken. Hans yrke kräver snabba beslut som ibland är livsavgörande och förmåga att kommunicera tydligt är därför av största vikt. Fast han anser att alla skulle ha glädje av att gå kursen.

– Det jag har lärt mig här kommer jag ha lika stor nytta av hemma med fru och barn.

Utvecklande rollekar
Det är sista tillfället på kursen och deltagarna blir ombedda att delta i ett rollspel. Kristin antar utmaningen. Hon har ett viktigt jobbrelaterat möte dagen därpå som hon är nervös inför. Relationen mellan henne och den anställda har varit konfliktfylld under en längre tid, och hon är mån om att det ska redas ut på bästa sätt. Kristin får hjälp av Charlotte Ulfsparre, legitimerad psykolog med inriktning mot KBT, att ringa in både sina ambitioner med mötet och sina rädslor inför det. Därefter får två andra kursdeltagare vara med att gestalta hennes rädslor.

Övningen går bra och hon tar sig fram till målet trots att rädslorna inte viker från hennes sida. Det blir en erfarenhet att ta med sig till morgondagens verkliga möte.

En brokig skara
Kerstin Forsgren, 56, har ett långt yrkesliv som barnmorska i bagaget. Hon uppskattar att kursdeltagarna har så olika bakgrund och att de delar med sig av sina erfarenheter.

– Det som är nytt för mig är att tänka på min egen roll och mina egna känslor i olika situationer. Och när det gäller ungdomar kan det många gånger handla om svårigheten att överhuvudtaget kommunicera.

Att de praktiska övningarna är givande och utrustar en med verktyg att förstå sig själv, det är både Kerstin och Andreas överens om.

Kristin heter egentligen något annat.

I höst börjar en ny omgång av Psykologi och kommunikation.

Följ länken för fler detaljer och anmälan