Den spännande smaken av språk

Om språkstudierna sker bland soppslevar och kastruller i ett kök, blir inlärningen både lustfylld och smakrik. I ett utbyte mellan fem europeiska länder står den svenska studiecirkeln som modell för ökad förståelse för varandras livsstilar, traditioner, språk och kulturarv.

Representanter från Frankrike, Italien, Slovakien, Storbritannien och Sverige träffas tillsammans  för att dela med sig av hur man arbetar på hemmaplan med icke-formellt lärande. Som en del av EU:s Grundtvig-program är det ett treårigt projekt om livslångt lärande riktat till vuxna.

- Helen Riise, rektor på Medborgarskolan och deltagare i projektet, berättar om intrycken från resorna så här långt.

Varje land har sin egen utmaning att tackla. På Sicilien har man exempelvis lyckats engagera unga människor i utbredd arbetslöshet i maffiabefriad pastatillverkning. Och lärarna vid restauranghögskolor har fått studera recept på engelska för att öka kommunikationen med omvärlden.

I Sverige ligger fokus på informell språkinlärning via matlagning och representanterna fick delta i ett organiserat midsommarfirande på Blidö och därefter kombinerade språk- och matlagningsdagar på Medborgarskolan i Stockholm. De kunde åka hem med nyförvärvade kunskaper om svensk kultur och till och med laga köttbullar och Janssons frestelse på svenska!

Nästa resa går till Frankrike, där världens största matmässa Gastronomad hålls i november. Det kommer att handla om närproducerad och hälsosam mat för en hållbar utveckling.

Se filmklipp från kursen

 

För mer info: helen.riise@medborgarskolan.se