Fascismen – den svartbruna rörelsens lockelse

Den 20 maj föreläser historikern, journalisten och författaren Henrik Arnstad om fascismens historia och dess framgångar i dagens Europa. Från att på 40-talet varit närmast ett invektiv har fascismen i dag blivit en betydande kraft i alla Europas länder, utom i Tyskland.

I en debattartikel i Dagens Nyheter den 11 november i fjol hävdade Henrik Arnstad att ”Sverigedemokraterna är ett fascistiskt parti”. Den är nu en av de mest lästa och diskuterade texterna i tidningens historia.

– Det finns en väldig okunnighet om vad fascismen är för ideologi egentligen, säger Henrik Arnstad. Tidigare var det mest ett politiserat skällsord, som när Sovjet kallade Berlinmuren för ”den antifascistiska försvarsmuren”, men idag skördar fascismen stora framgångar i hela Europa. Vi måste fråga oss varför. Vad är det som lockar? Vad är fascismen egentligen? Hur ser dess idévärld ut?

Henrik Arnstad är en av de få i Sverige, kanske den ende, som seriöst studerat den fascistiska ideologin och världsbilden. Det började för fem-sex år sedan då han av en slump kom i kontakt med den anglosaxiska forskningen i ämnet och insåg att knappt någon sådan kunskap fanns i Sverige. Och det är just på dessa senaste år som fascismen nått stora framgångar i de europeiska parlamenten.

– Vi måste förstå att fascismen inte står till höger på den politiska skalan utan befinner sig utanför den, som en egen politisk kraft, säger Henrik Arnstad. Det är en folklig ultranationalistisk ideologi som vill återupprätta det egna landets storhet och välgång. Att fascismen lockar så många tror jag beror på att det är den enda optimistiska ideologin som erbjuds. Den erbjuder ett lyckorike i kontrast mot exempelvis miljöpartiernas dystopier. Fascismen menar att om vi bara kan rensa bort allt främmande och dåligt, till exempel invandrare eller snabbmatsrestauranger, från det egna landet så blir allt bra.

Om allt detta handlar Henrik Arnstads föreläsning den 20 maj. Om fascismens historia, innehåll och framgångar i Europa på senare år. Inte minst i Sverige. Föreläsningen bygger till stor del på boken Älskade fascism – De svartbruna rörelsernas ideologi och historia som Henrik Arnstad ger ut i april.

Läs mer om föreläsningen och anmäl dig här!