Fler kurser på lätt svenska

Sedan strax efter nyår håller Medborgarskolan ett urval av sina kurser på lätt svenska. Tanken är att alla som är nybörjare på svenska språket, eller känner sig osäkra, ändå ska kunna gå en kurs i praktiskt taget vilket ämne som helst, från hantverk eller fotografering till teater. Det har blivit mycket uppskattat så till höstterminen växer utbudet.

Kurserna finns i många ämnen: matlagning och bakning, fotografering, teater, blomsterbindning, ekonomi, sjöliv, massage, teckning, keramik, foto, musik och sång…

Kurserna på lätt svenska har samma innehåll som övriga kurser men tempot är lugnare. Ledarna är specialutbildade för att hålla rätt språklig nivå och de kollar noga att alla hänger med. En tanke med kurserna på lätt svenska är att de ska erbjuda möjligheter att träffa nya människor, skaffa vänner, bli mer delaktig i samhället.

Ett exempel är teaterkursen för nybörjare som erbjöds för första gången under våren. Deltagarna har inte bara gjort grundläggande teaterövningar, de har snabbt utvecklat sin förtrogenhet med svenska språket.

– Den här kursen har verkligen hjälpt mig att våga prata svenska, säger Neri Cavallero som nyligen kom till Sverige från Peru. Det är så befriande, för när jag vågar prata så kan jag använda mitt kroppsspråk och då kan jag bättre visa känslor. Och då pratar jag bättre eftersom jag kan förmedla vad jag vill.

Kurserna anpassas till den europeiska nivåskalan för självtest i ett språk. Medborgarskolan lägger ut dessa tester på webben. De som är intresserade kan testa sig själva här. om de har tillräckliga kunskaper i svenska.

För de praktiska kurserna räcker A1/B1-nivån medan förarutbildning, bokföring och liknande kräver kunskaper motsvarande B2. Deltagarna behöver ta med sig lexikon som översätter till och från svenska och deras modersmål.

Här hittar du kurser på lätt svenska.

Här hittar du våra svenska kurser - för dig med svenska som andraspråk.