Grenada, en konsert som är en musikkurs

Den ryska musikgruppen Grenada framträder i Medborgarskolan den 3 oktober. Detta är en unik möjlighet att uppleva ett av världens mest spännande och ambitiösa musikprojekt.

Grenada grundades 1973 med ambitionen att tillägna sig all världens folkmusik. Gruppen har idag över 50 medlemmar och turnerar jorden runt och framför musik, sånger och danser som utvecklats av många olika folkslag under olika skeden i historien.

Grenada sjunger till exempel sånger på över 30 olika språk. Publiken får därmed, förutom den rena njutningen av exceptionellt väl framförd konsert, en djup förståelse för hur folkmusik har uppstått och använts i många olika kulturer, framför allt från Europa, Asien och Sydamerika.

Huvudsyftet för Grenadas grundare och eldsjäl, Sergej Vladimirskij, som avled 2006, var att verka för kulturell mångfald och solidaritet och skapa vänskapsband mellan olika folkslag. Gruppen verkar fortfarande i denna anda och har påtagligt förbättrat länders diplomatiska relationer och skapat kontakter mellan universitet i skilda världsdelar.

Konserten äger rum i Medborgarskolans lokaler med start klockan 18.00, entré 250 kronor som oavkortat går till Grenada.