Medborgarskolan stödjer flickskola i Kenya

En kväll för Afrikas flickor gav 8 600 kr till skolan i Garissa. Insamlingen fortsätter och nu ska föreningarna Afrikas Hopp bli faddrar åt ett trettiotal flickor.

Medborgarskolan samarbetar sedan 2011 med Monica och Carl-Axel Ekmans insamlingsstiftelse som stödjer Garissa i Nordöstra Kenya där man byggt upp ett sjukhus, ett barnhem och en skola för hundratals föräldralösa och sjuka barn.

Carl-Axel Ekman, 89 år, är läkaren som tillsammans med sin fru åkte till Kenya och startade en flickskola i byn Garissa. Sedan 1988 har arbetet fortsatt med sjukvård och privat hjälpverksamhet främst riktad mot diskriminering av kvinnor.

Den 16:de mars arrangerade Medborgarskolan en kväll för Afrikas flickor. Carl-Axel Ekman berättade om sitt arbete i Garissa. Publiken bjöds också på musik med bland annat Rigo från Crossfire och dansgruppen Nsako Afro Dans från Uganda. Publiken samlade gemensamt in 8600 kr till Garissa. Insamlingsarbetet har därefter fortsatt bland flera av Medborgarskolans aktiva föreningar under samlingsnamnet Afrikas Hopp.

Vill du bli fadder för en flicka från Garissa? Läs mer på www.garissa.se